Forside / Arrangementer / Hva er forholdet mellom et skjønnlitterært verk og en historisk hendelse?
1. august 2021

Hva er forholdet mellom et skjønnlitterært verk og en historisk hendelse?


Skjønnlitteratur handler ofte om virkelige hendelser og personer. Andre verdenskrig er fortsatt et populært tema: Falstadsenteret hadde for eksempel, i samarbeid med Levanger bibliotek, senest for noen uker siden et bokbad med forfatteren Simon Stranger. Stranger arbeider for tiden med en roman hvor hovedpersonene er den jødiske Trondheimsmannen Hirsch Komissar, som ble henrettet i Falstadskogen 7. oktober 1942, og Henry Rinnan, den kjente krigsforbryteren fra Trøndelag. Romanen kommer ut til høsten. Terrorangrepene i Oslo og på Utøya 22. juli 2011 er en annen historisk hendelse som er behandlet i flere norske romaner. Senest ute er Jan Kjærstads roman Berge (2017). Slike litterære verk har en viktig funksjon i minnekulturen vår. De bidrar til å skape og omskape våre forestillinger om historiske hendelser og deres betydning for oss i dag.

Forholdet mellom litteratur og historiske hendelser kan også ta en annen form. For ikke bare kan historiske hendelser tas inn i litteraturen, litterære verk kan selv være en del av en historisk hendelse. I Falstadsenterets arkiv finner vi flere eksempler på at kollektiv fremføring av kjente dikt og sanger var en viktig motstands- og overlevelsesstrategi for fanger i det nazistiske leirsystemet. I vår egen samtid har noen litterære verk spilt en sentral rolle i den umiddelbare kollektive responsen på terrorangrep. Begge eksemplene viser at skjønnlitteratur er med på å forme virkeligheten ved å uttrykke motmakt, og ved å gi mening, håp og sammenheng i en katastrofal tilværelse.

Nordahl Griegs dikt «Til ungdommen» (1936) og den franske opplysningsfilosofen Voltaires Traktat om toleransen (1763) er begge eksempler på litterære klassikere som har blitt gjenbrukt i kjølvannet av terrorangrep – «Til ungdommen» i Norge etter 22. juli 2011 og Traktat om toleransen i Frankrike etter den såkalte Charlie Hebdo-terroren i januar 2015. Gjennom en sammenligning av disse to tilfellene skal Ingvild Hagen Kjørholt diskutere relasjonen mellom skjønnlitteratur og terrorhendelser i innlegget «Reusing classics. Terror attacks and the frontiers of the literary work» på den årlige litteraturfagkonferansen til SASS (Society for the Advancement of Scandinavian Studies) i Los Angeles 3.-5. mai 2018.