Forside / Arrangementer / Houses of Darkness: Perpetrator Perspectives
2. juli 2022 - 2. juli 2022

Houses of Darkness: Perpetrator Perspectives


UTSTILLINGSÅPNING

Fra sommeren 2022 viser den tyske fotografen Jakob Ganslmeier og den norske forfatteren Simon Stranger resultatet av sin felles utforsking av perspektiver på krigens gjerningspersoner gjennom en serie kunstneriske intervensjoner i kommandantboligen på Falstad. Hver for seg og sammen går de inn i tematikken fra sine respektive ståsteder: på avstand fra de historiske hendelsene og på samme tid berørt av dem, som enkeltmennesker og borgere av to land hvor andre verdenskrigs ugjerninger er erfart og holdt i minne på ulike vis.

Ganslmeier & Stranger har utviklet intervensjonene i samarbeid med det nederlandske produksjonsselskapet Paradox og Falstadsenteret. Verket inngår i det europeiske kultursamarbeidsprosjektet «Houses of Darkness», som blant annet har mottatt støtte fra EUs kulturprogram Kreativt Europa og Fritt ord. Også ved minnestedene Bergen-Belsen i Tyskland og Westerbork i Nederland har kunstnere laget verk med utgangspunkt i gjerningspersonenes hus og historier. En interaktiv nettside vil knytte verkene og de tre minnestedene sammen, og inviterer publikum til å utforske tematikken videre.

Vi ønsker velkommen til åpning av utstillingen «Perpetrator Perspectives» 2. juli 2022. Utstillingen vil være tilgjengelig for besøkende til kommandantboligen fram til sommeren 2023.

JAKOB GANSLMEIER (f. 1990) er oppvokst i Dachau, tett ved den tidligere tyske konsentrasjonsleiren. Han ble tidlig bevisst hvor ulikt minnet om andre verdenskrig forvaltes, både i Tyskland og i andre land. Denne erkjennelsen har vært en viktig motivasjon for arbeidet hans. Gjennom sin kunstneriske karriere har Ganslmeier rettet et kritisk søkelys mot politisk radikalisering gjennom en deltakende fotografisk tilnærming. Han er spesielt interessert i enkeltmenneskers prosesser med å komme seg ut av ekstreme miljøer og forsone seg med sin fortid. Han har holdt en rekke utstillinger over hele Europa og vunnet flere priser, deriblant the European Photo Exhibition Award i 2017. Foto: ©Jan Düfelsiek – www.jakobganslmeier.com

SIMON STRANGER (f. 1976) har skrevet en rekke romaner, barnebøker og ungdomsbøkersomer oversatt til flere språk. Blant voksne lesere er han særlig kjent for den prisbelønte romanen Leksikon om lys og mørke fra 2018. Her forteller Stranger om hvordan historien til hans jødiske svigerfamilie fra Trondheim er flettet sammen med historien til den beryktede norske angiveren Henry Rinnan, som arbeidet for det tyske Gestapo i Trondheim under andre verdenskrig. Boken er både en dokumentarisk fortelling på grunnlag av historisk kildemateriale og en utforskning av spørsmål til og hull i dette materialet gjennom fiksjon. Foto: Simon Stranger – www.simonstranger.com