Forside / Arrangementer / «Fem mørke år» Trondheim under hakekorset
10. desember 2022

«Fem mørke år» Trondheim under hakekorset


Kl. 18.00–19.00 på Falstadsenteret
Foredrag med Knut Sivertsen, Tore Greiner Eggan og Karl H. Brox.

Boken «Fem mørke år» skildrer annen verdenskrig i Trondheim og Midt-Norge i bilder og bygger på de omfattende billedsamlingene til Knut Sivertsen og Tore Greiner Eggan.

Karl H. Brox har skrevet en introduserende tekst til hvert enkelt kapittel, for lettere å kunne sette bildene inn i en historisk sammenheng. Felles for bildene er at de nesten utelukkende er tatt av tyskere som var stasjonert i Trondheims-området under krigen. Dette materialet gjør boken til et unikt dokument. Boken tar også for seg tematikk som har vært underbelyst i norsk krigshistorie, blant annet okkupasjonsmaktens krigsfangeleirer som det var langt flere av enn hittil antatt, og hvor mange tyskere som falt i løpet av de fem årene okkupasjonen varte.
I materialet finnes også bilder fra fotoalbumet til Erik Weber som var nestkommanderende ved SS-Strafgefangenenlager Falstad fra mai 1944 til februar 1945.

Knut Sivertsen er tidligere politioverbetjent og i dag rådgiver ved Justismuseet i Trondheim, Norges nasjonale museum for justissektoren. Tore Greiner Eggan er økonom og arbeider i Statkraft. Karl H. Brox er tidligere journalist og forfatter av en rekke bøker, også om annen verdenskrig.

Inngang inkludert enkel servering: 100,- ordinær / 80,- Student og honnør.