Forside / Arrangementer / NY VÅR–ELLER SLUTTEN FOR DEN KRITISKE JOURNALISTIKKEN?
16. mars 2017 - 16. mars 2017

NY VÅR–ELLER SLUTTEN FOR DEN KRITISKE JOURNALISTIKKEN?


Harald Stanghelle holder årets første Falstadforedrag på Falstadsenteret 16.mars kl 18.00–20.00 

Den uavhengige, kritiske journalistikken er under press. Sosiale medier og andre digitale nyhetsfora utfordrer etablerte, seriøse nyhetskanaler i kampen om å formidle nyheter.

I mylderet av tilgjengelig informasjon er det den som er først ute og de mest spektakulære vinklingene som får oppmerksomhet. Fakta og kildekritikk er underordnet, og mens de tradisjonelle mediene bruker store ressurser på forarbeid og faktasjekking er brukergenererte nyheter billige og ofte uten rot i virkeligheten. Resultatet er et nyhetsbilde som stadig oftere preges av hatefulle ytringer, tvilsomme vinklinger og falske nyheter.

Samtidig har flere ledende politikere gått til angrep på mediene og det de hevder er en uærlig dekning av nyhetsbilde. Framfor å respektere den rollen de uavhengige mediene har som kontrollorgan, og den tradisjonelle våpenhvilen som har eksistert mellom mediene og makten, har ledende politikere i USA og Norge anklagd mediene for å servere falske nyheter når de er uenige i vinklingen av en nyhetssak. Ved å forsøke å undergrave medienes integritet, er den uavhengige, kritiske journalistikkens rolle som vaktbikkje for demokrati og ytringsfrihet under et sterkt press.

Hva skjer med demokratiet og den åpne, offentlige samtalen når politikere og andre beslutningstakere ikke lenger kan stole på en objektiv, kritisk og uavhengig journalistikk? Ser vi slutten på den kritiske journalistikken, eller en ny vår og samling om sentrale journalistiske kjerneverdier?