Forside / Arrangementer / FALSTADFOREDRAG med Elisabeth Eide
25. oktober 2017 - 25. oktober 2017

FALSTADFOREDRAG med Elisabeth Eide


PÅ FLUKT I TEKNOLOGIENS TIDSALDER.
Hvoran påvirker sosiale medier og teknologi flukt i det 21. århundre?

kl 18.00–20.00 i Verkstedet på Falstadsenteret.

Ny teknologi og framveksten av sosiale medier har endret hvordan flyktninger flykter og samtidig blitt et viktig redskap på veien mot sikkerhet. Men hvordan påvirker dette hva det vil si å flykte, og hva gjør det med flyktningene – og med oss – når vi deler den samme informasjonsteknologien og ferdes i de samme sosiale mediene?

Flukt er ikke hva det en gang var. For mange er det stereotypiske bilde av flyktninger endeløse rekker av fattige, slitne og utarmede mennesker på vei over en strengt bevoktet grenseovergang – eller hjelpeløse og desperate mennesker i overfylte små båter ute på havet. Tanken på at de skulle kunne eie en mobiltelefon, eller delta i sosiale medier bryter med det bilde vi har av flyktninger. Hvordan kan flyktningenes situasjon være så ille, som en stortingspolitiker uttrykker det, når de har mobiltelefon? (jf. Eide, Ismaeli og Senatorzade 2017: 7).

For flyktningene er imidlertid telefonen, internett og sosiale medier uvurderlige verktøy i kampen for å komme seg vekk fra krig og konflikt og midler til å nå en trygg havn. Telefonen brukes bl.a. som GPS-navigator, til å varsle og holde kontakt med venner og familiemedlemmer og til å dokumentere hindringer og umenneskelig eller urettferdig behandling langs veien. Gjennom sosiale medier kommer flyktningene i kontakt med andre flyktninger – og med menneskesmuglere som tilbyr sine tjenester. Og som nyhetskonsumenter og deltagere i sosiale medier er de òg del av den samme virkeligheten som oss. Hvordan påvirker så denne utviklingen den globale flyktningsituasjonen, og hvordan vil den påvirke flukt i det 21. århundre?

Elisabeth Eide, professor ved Institutt for journalistikk og mediefag ved Høyskolen i Oslo og Akershus, holder det tredje Falstadforedraget den 25. oktober kl. 18-20.