Forside / Arrangementer / Etterutdanningsdag for lærere i Nord- og Sør-Trøndelag
19. oktober 2015 - 19. oktober 2015

Etterutdanningsdag for lærere i Nord- og Sør-Trøndelag


HVORDAN FOREBYGGE RASISME OG ANTISEMITTISME I SKOLEN?TRENGER NORSK SKOLE ET DANNINGSLØFT?

Tiltak mot radikalisering og voldelig ekstremisme har ikke minst skolen som satsingsområde. Nå arbeider regjeringen med en egen handlingsplan mot antisemittisme, hvor skolen vil få en sentral plass. På denne etterutdanningsdagen for lærere i Trøndelagsfylkene vil Falstadsenteret, HiST, HiNT, NTNU og Utdanningsforbundet diskutere hvordan slike statlige initiativ kan fanges opp i skolehverdagen – hvilke tiltak som virker og hvilke som ikke gjør det. Et sentralt perspektiv er skolen som danningsinstitusjon – en arena ikke bare for kunnskap men også for verdier. Etterutdanningsdagen vil være en veksling mellom innledninger/foredrag fra ulike ressurspersoner, og diskusjoner i grupper og i plenum.

TID:                                Fredag 27.november 2015 kl 10-16

Seminaret er gratis.
Deltakelsen er begrenset til 100 personer.
For Sør-Trøndelag vil det bli satt opp buss fra Leutenhaven i Trondheim kl. 0830.

PÅMELDING:                  https://no.surveymonkey.com/r/8SFSLW3

PÅMELDINGSFRIST:   16.november

PROGRAM:                     KLIKK HER