Forside / Arrangementer / Dembra-konferansen: Demokrati og medborgerskap – fra teori til skolepraksis
9. mars 2022 - 9. mars 2022

Dembra-konferansen: Demokrati og medborgerskap – fra teori til skolepraksis


Velkommen til Dembra-konferansen del to: digitalt seminar 9. mars!

I konferansens hovedforedrag beskriver pedagogen Gert Biesta hvordan skolen kan være en arena for demokratilæring der elevene innøver hva det vil si å leve sammen i en felles verden, der vi må tåle motstand, være forskjellige og uenige og komme fram til rettferdige løsninger. Biesta beskriver noen prinsipper for hvordan skolen kan innta denne rollen i praksis.

I panelsamtalen diskuterer Dembra-veiledere fra alle Freds- og menneskerettighetssentrene i landet betydningen av Biestas perspektiver for skolens arbeid med forebygging av fordommer og utenforskap. Hvordan kan vi jobbe med demokrati og medborgerskap i praksis? Hvilke dilemmaer og utfordringer møter vi?

Program Dembra-konferansen 2022

09.00–09.05 Direktør Christian Wee: Velkommen til Falstad

09.05–09.15 Kunnskapsminister Tonje Brenna: En hilsen til demokratisk beredskap 2022

09.15–10.00 Professor Gert Biesta: Democratic citizenship in practice: Moving from educational agenda to educational principle

10.00–10.15 Pause

10.15–11.15 Panelsamtale: Skolen som arena for demokratilæring og forebygging

11.15–11.30 Pause

11.30–12.15 Halvor Thengs, Spillpedagogene: Spillkyndighet for alle: Demokrati og dataspill i klasserommet

12.15–12.30 Pause

12.30–13.15 Panelsamtale med Halvor Thengs (spillpedagog), Malin Nilsen (lærer ved Steinerskolen på Rotvoll) og to av hennes elever og Marit Holm-Amundsen (lærer ved Nøtterøy videregående skole) og to av hennes elever, ledet av Camilla Stabel Jørgensen (Institutt for lærerutdanning, NTNU)

Se mer på konferansen hjemmeside: