20. januar 2017

CROSSING BORDERS

SEMINAR OG BOKLANSERING

Kl. 09.30 – 16.00 NTNU Dragvoll, auditorium D6

Hva er forholdet mellom historielæring og menneskerettighetsundervisning? Hvilke fordeler gir en kombinasjon av de to pedagogiske tilnærmingene? Og hvordan kan de utfylle hverandre i praksis?

Boken Crossing Borders – Combining Human Right Educatins and History Education ble lansert under et internasjonalt symposium ved «Freie Universität Berlin» den 29. – 30 september 2016. Den lanseres nå i Norge, på seminaret «Crossing Borders» den 20. januar 2017, på NTNU Dragvoll.

Tematikken i boken utforsker ulike måter historielæring og menneskerettighetsundervisning kan kombineres og kobles sammen for å myndiggjøre elever i et deltakende og inkluderende demokratisk medborgerskap.Seminaret vil speile den tematiske inndelingen i antologien, og tar for seg ulike perspektiver på grenseovergangen mellom historielæring og menneskerettighetsundervisning, samt forholdet mellom utdanningspolitikk, teori og praksis.

Hele arrangementet er gratis!
Men i forhold til matservering og andre praktiske hensyn ber vi alle deltakere om å vennligst fylle ut påmeldingsskjema, senest innen 17.01.2017:

PÅMELDING

For mer informasjon , se fullstendig program her:  Crossing borders 2017 program

 

HJERTELIG VELKOMMEN TIL SEMINAR OG BOKLANSERING!

 

 

 

«Through history we´re able to develop our personality and our way of thinking. By learning from the past we can understand what it means to be human». Elevprodukt laget på Falstadsenteret våren 2015.
Redaksjonen etter lanseringen av antologien «Crossing Borders» i Berlin i september 2016.
1/2
×