Forside / Arrangementer / CROSSING BORDERS
20. januar 2017 - 20. januar 2017

CROSSING BORDERS


SEMINAR OG BOKLANSERING

Kl. 09.30 – 16.00 NTNU Dragvoll, auditorium D6

Hva er forholdet mellom historielæring og menneskerettighetsundervisning? Hvilke fordeler gir en kombinasjon av de to pedagogiske tilnærmingene? Og hvordan kan de utfylle hverandre i praksis?

Boken Crossing Borders – Combining Human Right Educatins and History Education ble lansert under et internasjonalt symposium ved «Freie Universität Berlin» den 29. – 30 september 2016. Den lanseres nå i Norge, på seminaret «Crossing Borders» den 20. januar 2017, på NTNU Dragvoll.

Tematikken i boken utforsker ulike måter historielæring og menneskerettighetsundervisning kan kombineres og kobles sammen for å myndiggjøre elever i et deltakende og inkluderende demokratisk medborgerskap.Seminaret vil speile den tematiske inndelingen i antologien, og tar for seg ulike perspektiver på grenseovergangen mellom historielæring og menneskerettighetsundervisning, samt forholdet mellom utdanningspolitikk, teori og praksis.

Hele arrangementet er gratis!
Men i forhold til matservering og andre praktiske hensyn ber vi alle deltakere om å vennligst fylle ut påmeldingsskjema, senest innen 17.01.2017:

PÅMELDING

For mer informasjon , se fullstendig program her:  Crossing borders 2017 program

 

HJERTELIG VELKOMMEN TIL SEMINAR OG BOKLANSERING!