Forside / Arrangementer / Contemporary witness – Surrogations and Passages
8. april 2022 - 8. april 2022

Contemporary witness – Surrogations and Passages


ÅPENT ATELIER MED UTSTILLING

Høsten 2020 gjennomførte den britiske kunstneren Michael Safaric Branthwaite et virtuelt kunstneropphold på Falstadsenterets nettsider. I ei tid da pandemien forhindret fysiske møter på tvers av landegrenser, undersøkte Branthwaite de reelle og konseptuelle avstandene mellom sitt atelier i Storbritannia og minnestedet Falstad. Våren 2022 fortsetter han sin utforskning av Falstad – denne gangen på selve stedet og med Kommandantboligen som atelier.

I «Contemporary witness – Surrogations and Passages» vil Branthwaite bruke lyd og foto for å utforske hvordan vi skaper surrogatopplevelser og kobler oss til fortiden. Selv om slike opplevelser deles, er de også unike og personlige. Uten egne minner, må vi alle konstruere våre egne tolkninger av historiske hendelser. Branthwaite vil legge til rette for samtaler om disse surrogathistoriene, ved å skape koblinger mellom fortidens materielle kultur og forhold i nåtida.

Kunstneroppholdet finner sted på Falstadsenteret fra 1. til 8. april 2022. I denne perioden kan interesserte besøke kunstneren i atelieret. Ta kontakt med faglig leder Ingeborg Hjorth for å gjøre en avtale: ingeborg.hjorth@falstadsenteret.no.

Utstillingen presenteres i Kommandantboligen med åpent atelier fredag 8. april 2022 kl. 15-17, og blir stående fram til 5. juni 2022.

Prosjektet kan også følges i sosiale medier (Facebook/Twitter/Instagram) via emneknaggen #contemporarywitness.

Kunstneroppholdet og utstillingen er støttet av the Arts Council England, Staffordshire University og Falstadsenteret.

OM KUNSTNEREN:

Associate Prof. Michael Safaric Branthwaite er billedkunstner og underviser på School of Digital, Technologies and Arts ved universitetet i Staffordshire. Siden 2014 har han gjennomført flere kunstneropphold på steder relatert til Holocaust og andre traumatiske historiske hendelser, og rettet søkelyset mot omstridte historier, kulturarv og rehumanisering. For mer informasjon, se: www.michaelbranthwaite.com.