Forside / Arrangementer / Årsmøte i Falstadsenterets venner
1. desember 2022

Årsmøte i Falstadsenterets venner


Hei kjære Falstadvenn!
Vi inviterer deg til årsmøte i Falstadsenterets venner den 12.03.2019

 Sted: Falstadsenteret
Tidspunkt: Klokken 18.00

Sakliste årsmøtet 2019

1.     Årsmelding.  Årsmelding Falstadsenterets venner 2018 (pdf)

2.     Regnskap.

3.     Kontingent.

4.     Planer for 2019:

  • Sommerverter
  • Magisk Maikveld
  • Tur til Helgeland
  • Utsending av to utgaver av medlemsbladet Vennebrev
  • Falstadfangenes gavestipend 2019
  • Styret innstiller at vi følger senterets aktiviteter for øvrig.

5.     Valg.

6. Eventuelt innkomne saker fra medlemmene. Forslag som skal behandles av årsmøtet, skal være styret i hende senest to uker før årsmøtet.
Styrets årsmelding til årsmøtet og planer for 2019 legges ved, slik det vil bli lagt frem på årsmøtet 12. mars. Regnskapet med revisjonsrapport legges frem i årsmøtet.

Velkommen!