Forside / Arrangementer / «Årringer» Minnedialoger
13. august 2015 - 13. august 2015

«Årringer» Minnedialoger


 

Kunstutstilling med trondheimskunstneren Tore Reisch. Reisch’s bestemor var en av de kvinnelige fangene på Falstad. Prosjektet består av en utendørs skulptur «Re-remembering» og utstilling med Reisch sin kunst og et utvalg tregjenstander laget av fanger i leiren under andre verdenskrig.  Sommerutstillingen kan sees i senterets åpningstider fra  20.juni – 14. september.

Fotograf: Anne Reisch

Fotograf: Anne Reisch   Musikk: Børek/ Gode Ord Dør Sist

 

Utdrag fra kunstnerens betraktninger under arbeidet:

«Det å bli spurt om å lage en utstilling for Falstadsenteret  er noe av det mest inspirerende jeg har opplevd som kunstner. Ulik den hvite kuben gallerirommet  som stiller med et nøytralt bakteppe, og hvor kunstens autonomi står i fokus, har Falstad en historie som gjør at kunsten vil bli lest i konteksts av stedet. Å jobbe med en ide til et kunstverk  hvor det ligger så mange skjebner til grunne er utfordrende. Jeg kan heller ikke skape noe, uten å stille meg spørsmål som inspirerer til å lese historien i en ny kontekst. Igjennom mitt kunstnerskap har jeg laget skulpturer/installasjoner som på forskjellige måter, funderer hvordan mennesket er tilstede i naturen og motsatt . I utgangspunktet kommer ideene til å skape kunst ved å undersøke hvordan mitt samfunn lever med naturen i dag , og den radikale forandringen som har skjedd siden dannelsen av sivilisasjon. Jeg tolker aktuelle problemstillinger hvor samfunnet bruker naturen til sin fordel, og stiller problemstillingene opp mot mer langsiktige forestillinger om naturen. Skulpturene blir poetiske påstander, hvor skulpturene tar del i en stadig lengre fortelling. Komposisjon og form blir utviklet gjennom serier med tegninger, som tilslutt uttrykker en ganske presis gjengivelse av skulpturen. Håndverket bak kunsten gir meg muligheten til å komme nær naturmaterialet og videreutvikle min form fra tegningen. Opplevelsen av arbeidet med skulpturen, håndverket som ligger i arbeidet , er for meg noe av det som gir meg mest tilbake som kunstner. Fra tegning til skulptur skjer det noe som ikke bare er på det kroppslige plan, men en opplevelse av poesi som for meg er vanskelig å beskrive.»

– Tore Reisch

 

Utstillingskatalog kan lastes ned her