Forside / Arrangementer / 1942–ET TERRORENS ÅR
13. august 2017 - 13. august 2017

1942–ET TERRORENS ÅR


v/Arne Langås

Historikeren Sverre Steen kalte 1942 det «store året» i norsk okkupasjonshistorie. Norsk motstand fikk stor framgang, ikke minst gjennom holdningskampen innen skole og kirke. På den andre sida gav året flere dramatiske tilbakeslag, og okkupasjonsmakta strammet grepet om det norske samfunnet.

Søndag 13. aug kl 12.30–13.15

Tallet på fanger i fengsel og fangeleirer økte, og forholdene for fangene ble strengere. Over 1500 personer kom inn leirporten på Falstad dette året. Fra mai 1942 og et år framover var den hardeste tida for fangene i leiren. Utviklinga nådde et dramatisk høydepunkt med Terbovens innføring av unntakstilstand i Midt-Norge 6.–12. oktober. I løpet av få dager ble 34 menn henrettet i Falstadskogen. 10 av dem var kjente menn fra Midt-Norge, skutt som soning for sabotasjeaksjoner. 24 ble dømt til døden ved standrett, i forbindelse med «Majavass-saken». Under unntakstilstanden ble mannlige jøder i Midt-Norge arrestert. De gjennomgikk brutal behandling på Falstad før de ble sendt videre i leirsystemet, til dødsleiren i Auschwitz-Birkenau.