Hva skjer når teknologien inntar historiske minnesteder?

Publisert 7. mai 2019

Fire forskere fra Falstadsenteret og NTNU har fått 1,2 millioner kroner i støtte fra Kulturrådet til å gjennomføre prosjektet «Det medierte minnestedet» (MeMin). Med seg på laget har de europeiske toppforskere og teknologiutviklere. Gjennom publikumsundersøkelser, eksperimenter og sammenlignende analyser skal de undersøke hvordan et konkret digitalt verktøy påvirker publikums opplevelse og forståelse av historie og kulturarv.

Prosjektet tar tak i en utfordring som digitaliseringen skaper for kulturformidling og kulturpolitikk: Tilgang på avansert digital teknologi åpner for uendelige muligheter, men vi mangler kunnskap om hvordan teknologien endrer mediene og de kulturelle praksisene de er en del av. Hvordan påvirker de nye verktøyene besøkendes opplevelse og forståelse av historiske steder og av sammenhenger mellom fortid og nåtid? Endrer slike verktøy på hvordan brukerne forholder seg til historien og til hverandre? Dette er noen av spørsmålene som forskerne skal finne svar på.

Prosjektets sentrale case er appen «Falstad digitale rekonstruksjon» som ble lansert sommeren 2018. Appen er et verktøy som gir besøkende til minnestedet Falstad mulighet til å bevege seg i et digitalt rekonstruert leirlandskap. Verktøyet ble utviklet av et teknologimiljø ved universitetet i Barcelona som ledd i det store europeiske forskningsprosjektet IC-Access (Accessing Campscapes: Inclusive Strategies for Using European Conflicted Heritage). Nå skal publikums møter med og bruk av appen være gjenstand for kritiske undersøkelser.

Midlene til prosjektet «Det medierte minnestedet» er tildelt innenfor Kulturrådets forskningssatsning «Digital kultur, estetiske praksiser», som fokuserer på hvordan digitalisering og digital mediekultur preger kunstneriske og kulturelle praksiser i samtiden. Prosjektet har oppstart sommeren 2019 og avsluttes i desember 2020. Forskerne som deltar er Ingvild Hagen Kjørholt, faglig leder ved Falstadsenteret og postdoktor i allmenn litteraturvitenskap ved NTNU (prosjektleder), Ingeborg Hjorth, forsker og konservator ved Falstadsenteret, Insa Müller, universitetslektor i kulturminneforvaltning ved NTNU og Anette Homlong Storeide, førsteamanuensis i tysk kulturhistorie ved NTNU og seniorrådgiver ved Falstadsenteret. Arnhild Jordet og Arne Langås, henholdsvis formidlingskoordinator og konservator NMF ved Falstadsenteret, deltar i prosjektet som forskningsassistenter. To av lederne i det europeiske forskningsprosjektet iC-Access vil bidra som samarbeidspartnere: Professor Rob van der Laarse ved Amsterdam School for Heritage, Memory and Material Culture og professor Paul Verschure ved Institute for Bioengineering of Catalonia. Prosjektet vil dessuten hente bistand hos teknologiutviklingsfirmaet Eodyne, som har utviklet appen «Falstad digitale rekonstruksjon»

For mer informasjon, kontakt prosjektleder Ingvild Hagen Kjørholt: ingvild.hagen.kjorholt@falstadsenteret.no. Tlf. 97 79 09 47

Direktør Christian Wee viser frem den digitale rekonstruksjonen. Foto: Ole Martin Wold 2018
Rob Van Der Laarse, som også er prosjektleder i iC-ACCESS, tester den digitale rekonstruksjonen sammen med en deltager i forskningsprosjektet. Foto: Arnhild Jordet
Oversiktsbilde som viser leirlandskapet rekonstruert i 3D.
1/3
×