Den internasjonale Holocaustdagen

Publisert 25. januar 2019

Hei alle sammen, vi minner om Den Internasjonale Holocaustdagen!
Søndag 27. januar 2019 kl. 12.30 – 14.30
Trondheim folkebibliotek, Rådhussalen, Peter Egges plass 1.

Den Internasjonale Holocaustdagen er en årlig internasjonal minnedag over Holocaust.
Dette folkemordet er en tragedie uten sidestykke i vår historie.
Millioner av jøder og medlemmer av andre minoriteter ble ofre for et
systematisk massemord.
Dette har vi ikke lov til å glemme.

Deltakere:
Mona Levin, journalist, forfatter, skuespiller. Hennes foredrag heter
Mors bok. En gripende fortelling om skjebnen til hennes familie under krigen.

Cathrine Moe Thorleifsson, forsker ved C-REX, Universitetet i Oslo. Hun
vil belyse spesielle karaktertrekk med antisemittismen i Europa idag.
Hun er aktuell med boka «Nationalist Responses to the Crises in Europe;
old and new hatreds».

Snorre Valen, nestleder i Sosialistisk Venstreparti, innleder med å si
noen ord om Holocaustdagens betydning i dag.

Vel møtt!

Arrangører: Det jødiske samfunn i Trondheim, Jødisk kulturfestival
Trondheim, Jødisk museum Trondheim

Cissi Klein monumentet. Foto: Ingeborg Hjorth
×