VERA KOMISSAR TIL MINNE

Publisert 12. september 2018

Det var med sorg og vemod vi mottok budskapet om at Vera Komissar døde 9. september 83 år gammel.

Vera Komissar og ektemannen Julius Paltiel, som døde i 2008, var viktige pådrivere og støttespillere i etableringen av Stiftelsen Falstadsenteret i 2000. Det mosaiske trossamfunn i Trondheim var blant stifterne, og både Vera og Julius var i mange år aktive medlemmer av Rådet for stiftelsen. Vera var også varamedlem til styret for stiftelsen Falstadsenteret i flere år.

Vera Komissar ble i 2016 utnevnt som ridder av 1. klasse av St. Olavs orden for sin innsats for religiøst mangfold. Hun var en tydelig stemme for toleranse og dialog, og viste stor omsorg for mennesker på flukt fra krig og uro i dag. Vera var selv offer for holocaust og jødeforfølgelser. For å unngå arrestasjon og deportasjon måtte hun sammen med familien flykte fra sitt hjemland Danmark i 1943. Vera Komissar var en dedikert formidler av jødisk kunst og kultur.

For oss på Falstadsenteret var Vera med sitt vennlige og imøtekommende vesen en brobygger og klok samtalepartner. Vi vil minnes henne som en engasjert og lojal støttespiller for Falstadsenteret. Med sin erfaring, engasjement, kunnskap og evne til dialog bidro hun til å utvikle Falstadsenteret.

Våre tanker går til familien og Det mosaiske trossamfunn i Trondheim som har mistet et nært familiemedlem, venn og støttespiller.

Vi lyser fred over Vera Komissar sitt minne.

For styret og ansatte ved Falstadsenteret

Christan Wee

direktør

Vera Kommisar. Foto: HLsenteret
×