Tone Jørstad fikk kongelig heder

Publisert 9. oktober 2018

I dag ble en av Falstadsenterets initiativtakere og tidligere direktør Tone Jørstad tildelt Kongens Fortjenstmedalje. Omsluttet av familie, tidligere og nåværende kolleger, Falstadvenner og akademiske partnere ble hederen overrakt av fylkesmann Frank Jenssen i en høytidelig seremoni på Falstadsenteret tirsdag 9. oktober.

– Falstadsenteret åpnet dørene i sin nåværende form for nøyaktig tolv år siden, den 7. oktober 2006. I dag fremstår senteret som en av landets ledende institusjoner innen forskning og formidling om holocaust, det nazistiske leirsystemet og menneskerettigheter, poengterte fylkesmannen i sin tale.

Han oppsummerte betydningen av Jørstads innsats slik:

* Gjennom etableringen av en vital og levende institusjon som både lokalt og regionalt spiller en stor rolle i fortidsrøkt og undervisning.

* Ved utviklingen av et fremstående nasjonalt kompetansesenter og knutepunkt som stadig har fått utvidede oppgaver for å ivareta landets felles arv og formidle den til nye slekter.

* Ved å knytte Falstadsenteret til internasjonale nettverk, ikke bare for utveksling av kunnskap, men også for å sette felles standarder og yte bidrag til den større historien som Norge er en del av.

En av de som foreslo Jørstad til medaljen var Asbjørn Norberg. I sin tale sa han at Falstadsenteret neppe hadde eksistert, om det ikke hadde vært for Jørstads innsats.

Kongens Fortjenstmedalje ble stiftet av Kong Haakon VII i 1908, og deles ut som belønning for innsats av særlig samfunnsgavnlig natur. I statuttene vektlegges blant annet «pionerinnsats eller annen innsats av særlig samfunnsgavnlig natur på områder som kunst, kultur, vitenskap, næringsliv, sosialt og humanitært arbeid», «Særlig fortjenstfull ulønnet innsats over lengre tid i samfunnslivet, i offentlige eller private verv, i frivillige organisasjoner eller i annen virksomhet av samfunnsnyttig betydning», «Særlig fortjenstfullt arbeid gjennom lang tid i privat eller offentlig tjeneste, hvor innsatsen har ligget betydelig over det normale og hvor vedkommende også har vist aktivt samfunnsengasjement utover sin arbeidsinnsats» samt «En livsinnsats som kan stå som eksempel for andre».

– I dag fremstår Falstadsenteret som en av landets viktigste arenaer for fredskaping og menneskerettigheter, som vi viser fram med stolthet. I dette arbeidet har det altså vært én hovedaktør, og det er Tone Jørstad. Dette har ikke vært en jobb for henne, men en livsstil der det meste av døgnet har handlet om Falstadsenteret. Hennes ambisjon om å bygge et nasjonalt forskningssenter og museum har lyktes, sa Jenssen.

– Det er med stor ydmykhet jeg tar imot denne hederen. Lite skapes i vakuum – utvikling skjer alltid i samarbeid med andre. Jeg har vært heldig som har fått være en del av et så inspirerende fellesskap. Dere har gitt meg rom til å realisere mine ideer, sa Jørstad da hun takket for hederen.

 

 

Foto: Gaute Ulvik Haugan
Foto: Gaute Ulvik Haugan
Foto: Gaute Ulvik Haugan
Foto: Gaute Ulvik Haugan
1/4
×