Øystein Djupedal ny styreleder ved Falstadsenteret

Publisert 16. mai 2018

Øystein Djupedal ble i rådsmøte 3.mai 2018 valgt til ny styreleder i Stiftelsen Falstadsenteret for to år. Han etterfølger Gudmund Hernes, som har vært styreleder siden 2008.

Øystein er tidligere norsk politiker og fylkesmann i Aust-Agder, og jobber for tiden som seniorrådgiver for Universitetet i Agder. Han var valgt inn på Stortinget fra Sør-Trøndelag for Sosialistisk Venstreparti (SV) 1993-2009. Han er gift og har tre barn. Fra 2005-2007 var han kunnskapsminister i Jens Stoltenbergs andre regjering. Øystein Djupedal ble i statsråd 19. desember 2008 utnevnt til fylkesmann i Aust-Agder for en periode på seks år. Han gikk av i forbindelse med sammenslåingen av fylkesmannsembete for Aust-Agder og Vest-Agder.

«Jeg ser frem til å bli bedre kjent med Falstadsenteret og bidra i det viktige arbeidet som gjøres knyttet til fangehistorie, menneskerettigheter og demokrati. Gjennom mitt tidligere arbeid som Stortingspolitiker og kunnskapsminister kjenner jeg godt til de nasjonale freds- og menneskerettighetsentrene, og ble veldig glad for å bli spurt om å lede styrets arbeid ved Falstadsenteret. Institusjoner som Falstadsenteret spiller en viktig rolle som undervisnings, forsknings- og formidlingsarena, og i tider hvor flere oppfatter at menneskerettigheter og demokratiet er under større press enn tidligere, har senteret og styret en viktig jobb foran seg, og jeg gleder meg til å bidra.»

Øystein Djupedal, styreleder Falstadsenteret. Foto: Arnhild Jordet
×