Falstadsenteret og Det humanistiske fakultet (HF) videreutvikler sitt gode samarbeid.

Publisert 10. oktober 2018

Falstadsenteret og Det humanistiske fakultet (HF) ved NTNU har lenge hatt en samarbeidsavtale, og har gjennom flere år samarbeidet innen flere felt. Institusjonene samarbeidet innen forskning- og utvikling, samarbeider om doktorgradsoppgaver, og Falstadsenteret tar i mot studenter fra flere studieretninger fra HF til undervisning ved senteret. HF og Falstadsenteret møttes for sitt årlige evalueringsmøte 4.oktober, og er enige om at det er et stort potensiale for videre samarbeid på enda flere områder.

«Vi har allerede etablerte samarbeid knyttet til forskningsprosjekter og studentbesøk fra NTNU til Falstad, men nå øker vi innsatsen for å samarbeide om blant annet søknader om eksterne forskningsmidler», sier dekan Anne Kristine Børresen ved HF, NTNU. Børresen fremhever også at Falstadsenteret sitter på store mengder materiale som er digitalisert og systematisert, noe som åpner flere muligheter for både studenter og forskere. I tillegg ønsker HF at enda flere studenter besøker Falstad, at vi kan trekke inn fagressurser fra Falstadsenteret i utdanningstilbudet ved NTNU, og ikke minst lære av formidlingskompetansen som Falstadsenteret besitter.

«Det viktigste med denne avtalen for oss på Falstadsenteret er at det gir oss tilgang til kompetanse og forskerressurser som vi ikke er store nok til å holde oss med alene, og er veldig viktig for vår forskningsaktivitet», sier direktør Christian Wee ved Falstadsenteret. «Falstadsenteret er tverrfaglig av natur, og undervisning, forskning og formidling er integrert i all vår virksomhet. Dette gjør stedet Falstad til en spennende arena i møte med både forskere og studenter fra HF.»

 Et eksempel på et godt etablert forskningssamarbeid er prosjektet Accessing Campscapes: Inclusive Strategies for using European Conflicted Heritage Sites, hvor forskere fra NTNU og Falstadsenteret sammen med europeiske kolleger forsker på hvordan moderne teknologi kan brukes til å kommunisere konfliktfylte områder knyttet til minnesteder og konsentrasjonsleire. Prosjektet skal vise konkrete eksempler på hvordan moderne teknologi kan hjelpe minnesteder med å formidle tema, minner og historie som – selv 70 år etter 2. verdenskrig – anses som kontroversielle og konfliktfylte. Falstadsenteret har gjennom dette prosjektet, og med støtte fra Trøndelag Fylkeskommune og Sparebankstiftelsen, laget en digital rekonstruksjon av Falstadlandskapet fra 2.verdenskrig, og gjør gjennom dette historisk materiale og vanskelige tema tilgjengelig for publikum på en ny måte.

Dekan Anne Kristine Børresen, Dekan ved HF, NTNU, i samtale med Christian Wee, direktør ved Falstadsenteret, og Julius Risberg, forsker ved Falstadenteret.

 

Dekan Anne Kristine Børresen, Dekan ved HF, NTNU, i samtale med Christian Wee, direktør ved Falstadsenteret, og Julius Risberg, forsker ved Falstadenteret.
×