Falstadfangenes gavestipend 2017

Publisert 12. oktober 2017

Søknadsfrist 15. oktober 2017

Er du:

  • med i MOT-arbeid?
  • med på skolemegling?
  • interessert i arbeid for fred og menneske- rettigheter ellers?

Søk på:

Falstadfangenes gavestipend

Stipendet på kr 10.000 kan fortrinnsvis tildeles ungdom i alderen 15-25 år fra skolekretsene Ekne og Tuv, men kandidater fra nærliggende områder kan også komme i betraktning.

Kriterier for tildeling er at ungdommen har utmerket seg med sin interesse for samfunnet rundt seg, for spørsmål om fred og demokrati, og viser evne til selvstendig tenking og initiativ.

Søknadsfrist i år: 15. oktober 2017søknadsskjema PDF – wordskjema

Flere opplysninger får du ved å ringe 95 10 97 51
eller på e-post otta-so@online.no

×