Forside / Historie / Stiftelsen Falstadsenteret

Stiftelsen Falstadsenteret


Stiftelsen Falstadsenteret ble etablert i august 2000 som nasjonalt opplærings- og dokumentasjonssenter for krigens fangehistorie, humanitær folkerett og menneskerettigheter. Institusjonen har også ansvar for en rik museumssamling, bygget opp fra etableringen av det første Falstad museum i 1985. I 2006 flyttet senteret inn i det som under andre verdenskrig var hovedbygningen i SS-leiren Falstad. Fra den tid har institusjonen også drevet et omfattende arbeid med utvikling av det tidligere leirområdet som minnelandskap.

Dagens virksomhet

Falstadsenteret er ett av de sju freds- og menneskerettighetssentrene i Norge. For mer informasjon om vår aktivitet, se nærmere under avsnittene Undervisning, Forskning og Hva skjer.

Falstadarkivet

Museets historie

Falstadsenterets samlinger bygger på to generasjoner Falstad museum. Det første Falstad museum åpnet 8. mai 1985, og var drevet av frivillige fra nærmiljøet og med tilknytning til Norsk-Jugoslavisk samband. Museet hadde sine lokaler i den gamle barneskolen på Ekne.

Fram mot frigjøringsjubileet i 1995 arbeidet Levanger Museum og Levanger kommune med å få i stand ei ny utstilling i kjelleren på «Eknetun» (i dag Falstadsenteret). Den andre museumsutstillinga ble åpnet av HKH Prinsesse Märtha Louise 7. mai 1995. Utstillinga ble tatt ned i 2004, i forbindelse med rehabilitering av bygningen.

Debatten om Falstad

Arbeidet med å utvikle en permanent utstilling til åpningen av Falstadsenteret, vakte en langvarig og følelsesladet mediedebatt. Falstadsenterets planer om å inkludere alle epokene i bygningens historie i utstillingen, møtte motstand. Hovedinnvendingen var at den planlagte utstillingen bidro til å alminneliggjøre nazistenes krenkelser og overgrep under andre verdenskrig. Folklorist Leiv Sem har analysert denne debatten i sin doktorgrad fra 2009 «For oss er Falstad det norske Holocaust» – Ein diskursanalytisk studie av debatten om krigsminnestaden Falstad i 2003–2004.

Et levende minnested

Hvordan historieformidling og minnebearbeiding skal foregå på Falstad, og hvilke deler av stedets historie som har krav på offentlig oppmerksomhet, er stadig en aktuell diskusjon i miljøet rundt Falstadsenteret.

Gjennom alle deler av Falstadsenterets virksomhet – undervisning, formidling, forskning og utvikling av minnestedet Falstad – inviteres besøkende til å engasjere seg i disse spørsmålene. Slik er Falstad et aktivt og levende minnested.