Fangeleirene i Norge 1940–1945

I krigsårene etablerte nazistene om lag 500 fangeleirer i Norge. Seks av leirene var i hovedsak for norske politiske fanger, deriblant Falstad fangeleir. Leirene i Norge var en del av det tyske konsentrasjonsleirsystemet som i løpet av krigen omfattet store deler av det okkuperte Europa.

Fangenskap i Norge

Om lag 150 000 norske og utenlandske statsborgere satt i fangenskap i Norge under andre verdenskrig. De fleste fangene var sovjetiske, jugoslaviske og polske krigsfanger og tvangsarbeidere. Fangene ble utnyttet for å dekke mangelen på arbeidskraft i forbindelse med utbyggingen av «Festung Norwegen». Tvangsarbeid eller slavearbeid preget hverdagen deres.

Flesteparten av de norske politiske fangene satt på Grini, Falstad og Ulven/Espeland.

Forbindelse til Europas konsentrasjonsleirer

Det nazistiske leirsystemet ble etter hvert innført i okkuperte land og områder. Fangeleirene i Norge hadde direkte forbindelseslinjer til konsentrasjonsleirene på kontinentet. Flere nordmenn satt fanget på Falstad før de ble deportert videre til leirer som Sachsenhausen, Ravensbrück og Auschwitz-Birkenau.

I alt ble over 40 000 leirer opprettet i Europa under andre verdenskrig. Leirsystemet er det mest ekstreme uttrykket for nazistenes terrorregime. Formålet var å kontrollere befolkningen. Fangenes hverdag var preget av vold, tortur og død.

Hilsen fra Jakob Jakobsen til medfangen Rolf Kåre Harrang, skrevet i Neuengamme utenfor Hamburg i mars 1945. Jakobsen fører opp de fengsler og fangeleirer han har vært i. Kilde: Falstadsenteret.
Frank Storm Johansens fangekort. Han kom til Falstad fra Mosjøen høsten 1942. I desember 1943 ble han sendt til konsentrasjonsleir i Tyskland via Oslo. Kilde: Riksarkivet/Falstadsenteret.
Et utvalg av de ca. 500 fangeleirene som fantes i Norge, og de flere tusen ellers i Europa. Kilde: Falstadsenteret.
1/3
×