Falstadsenteret

Stiftelsen Falstadsenteret ble etablert i august 2000 som «nasjonalt opplærings- og dokumentasjonssenter for krigens fangehistorie, humanitær folkerett og menneskerettigheter».

Offisiell åpning

I februar 2006 flyttet senteret inn i Falstadbygningen, som da var rehabilitert og ombygd i regi av Statsbygg. Samme år ble det offisielt åpnet av daværende utenriksminister Jonas Gahr Støre.

Debatten om Falstad

Arbeidet med å utvikle en ny permanent utstilling vakte en langvarig og følelsesladet mediedebatt. Falstadsenterets planer om å inkludere alle epokene i bygningens historie i utstillingen, møtte motstand. Hovedinnvendingen var at den planlagte utstillingen bidro til å alminneliggjøre nazistenes krenkelser og overgrep under andre verdenskrig.

På bakgrunn av motstanden, valgte senteret å trekke tilbake de opprinnelige utstillingsplanene. Styret vedtok i 2004 at den permanente utstillingen kun skulle dekke tidsrommet 1941–1945. Spørsmålet om de øvrige epokene i det hele tatt kunne bli formidlet på Falstad, var fortsatt gjenstand for debatt i 2004–2005. Folklorist Leiv Sem har i sin doktorgrad (2008) analysert Falstad-debatten.

Historieformidling og minnekultur

Hvordan historieformidling og minnebearbeiding skal foregå på Falstad, og hvilke deler av stedets historie som har krav på offentlig oppmerksomhet, er stadig en aktuell diskusjon i miljøet rundt Falstadsenteret.

Holocaustdagen 2012. Foto: Falstadsenteret.
Falstadsenteret 2012.
Stiftelsesmøtet 21. august 2000.
Fra åpningen av Falstadsenteret i 2006. Foto: Arne Langås / Falstadsenteret.
Besøk av kulturminister Hadia Tajik i august 2013. Foto: Falstadsenteret.
1/5
×