Falstadsenteret har utviklet flere digitale fortellinger og læringsressurser. Du kan bruke dem i forberedelser til et besøk på Falstad eller bare som en kilde til kunnskap.

Digitale fortellinger

Læringsressurser

Grabowski er primært rettet mot elever i ungdomsskole og videregående skole. Den inneholder primære og sekundære kilder – historiske dokumenter, bilder, og lyd – hentet fra en rekke arkiver i inn- og utland. Hver kilde utgjør en «puslespillbrikke» i historien om den jødiske kantoren Josef Grabowski, falstadfange nr. 424. Det er utviklet en egen veiledning for lærere som ønsker å bruke den i undervisning.

Historier om sovjetiske krigsfanger i Norge ble lansert i 2012 i forbindelse med en vandreutstilling om samme tema. Læringsressursen er primært rettet mot elever og studenter. Det er utviklet en egen veiledning for lærere som ønsker å bruke den i undervisning.

Database

Utenlandske krigsgraver i Norge er et register over utenlandske falne gravlagt i Norge. Pr. september 2014 omfatter det bare falne fra tidligere Sovjetunionen.

www.grabowski.no
www.powstories.no
1/2
×