Åpningstider 

man: stengt
tirs - fre: 12.00 - 16.00
lør - søn: stengt

Siste dag med åpent før jul: 
Fredag 16. desember

Priser

Voksen 150,-
Student 100,-
Barn (under 12år) gratis

Forside / Forskning / Publikasjoner

Publikasjoner


Falstadsenterets fagstab publiserer jevnlig i vitenskapelige og populærvitenskapelige tidsskrifter, antologier og monografier. Nedenfor gis en kronologisk oversikt over de mest sentrale utgivelsene fra 2008 til i dag. Senteret har også utgitt sin egen skriftserie siden 2007. Skriftserien inneholder utstillingskataloger og småskrift om Falstads historie.

Bøker og artikler

2021:

Müller, I. og Hjorth, I. «Du ser noe som faktisk ikke er der lenger»: Meningsskaping gjennom bruk av et digitalt verktøy på et historisk sted. Norsk museumstidsskrift, vol. 7, nr. 2, 2021.

Brakstad, I. V. (2021) Etter folkemordet.1945-. Samlaget.

Nilssen, T. R. og Reitan, J. (2021) Falstad – Fangeleirer i diktatur og demokrati 1941-1949, Spartacus Forlag

Hjorth, I. Minnesteder som respons på terror – en sammenligning av den nasjonale minnestedsprosessen etter 22. juli med tilsvarende prosesser utenfor Norge. Norsk sosiologisk tidsskrift vol. 5, nr. 3, 2021.

2020:

Hjorth, I. Forhandlinger om 22. juli-minnet – den nasjonale minnestedsprosessen 2011–2017. Doktorgradsavhandling. NTNU, 2020.

Hjorth, I. Skriket og stillheten – det nasjonale minnestedet ved Utøya. I Gjelsvik, A. (red.) Bearbeidelser – 22. juli i ord og bilder. Universitetsforlaget 2020.

Kjørholt, I.H. Migrantens erindringsestetikk. Minner og minnearbeid i unge asylsøkeres tekster. I Samoilow, T. (red.) Barn og katastrofer. Sosiokulturelle perspektiver på barns tekster og skriveprosesser. Universitetsforlaget 2020.

Reitan, J. og Nilssen, T.R. Legacies of the Nazi Camps in Norway. Falstad 1941-49. LIT Verlag, 2020.

Reitan, J. Det nazistiske leirsystemet i Nord 1940-1945. I Tveit, M.J. og Ravnå, P.B. Nord og verden. Utveksling av impulser, fra Romerriket til Den europeiske union. Orkana Forlag, 2020.

Risberg, E. J. og Nortvedt, P. Professional Moral Reasoning and (lack of) Empathy. Tidsskrift for professionsstudier, vol. 16, nr. 31, 2020.

Storeide, A. H. Holocaust in Norwegen: Geschichtsdiskussion oder Identitätsdebatte? Jahrbuch für Diaspora- und Genozidforschung, nr. 2, 2020.

2019:

Hjorth, I. Memory Wound – Minnested mellom virkelighet og virtualitet. Norsk medietidsskrift vol. 26, nr. 3, 2019.

Kjørholt, I. H. «Når nasjonens likevekt rystes». En komparativ analyse av kanonlitteraturens rolle etter terrorangrep. Edda vol 106, nr. 4, 2019.

Semb, C. H. og Kjørholt, I. H. «Museet som inkluderingsarena – for hva og hvem? Betraktninger rundt et utstillingsprosjekt om og med flyktninger». I Kvam, H. W. (red.) Inkluderende museer. Kulturkunnskap og -arbeid som katalysator for god inkludering, red. Museumsforbundet 2019.

2018:

Hjorth, I. Hvorfor minnesteder? En undersøkelse av den minnepolitiske håndteringen av 22. juliterroren. Norsk kulturpolitisk tidsskrift, vol. 21, nr. 2, 2018

Storeide, A. Vitner som historiefortellere. Artikkel til 22.juli-senterets nettressurser.

Storeide, A. og Wolfram Kaiser. International Organizations and Holocaust Remembrance: From Europe to the World. The International Journal of Cultural Policy, vol. 24, nr. 6, 2018.

2017:

Hjorth, I. Et minne i bevegelse – mønstre, spenninger og endringer i den nasjonale minnestedsprosessen etter 22. juli 2011. Tidsskrift for kulturforskning nr. 2, 2017

Storeide, A. Angst, Anpassung oder Anregung?: Die norwegische Leichtmetallindustrie unter deutscher Besatzung 1940–1945. Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte, Vol. 58. nr. 1, 2017

2016:

Brattland, S., Lenz, C. & Kvande, L. Crossing Borders. Combining Human Rights Education and History Education. LIT Verlag GmbH & Co. KG Wien, 2016

Kjørholt, I. The problem of empathy. Reading the Wilkomirski Affair in the light of the history of literature. I Simonsen & Kjærgard (red.) Discursive Framings of Human Rights Negotiating Agency and Victimhood. Routledge, 2016

Reitan, J. Møter med Holocaust: Norske perspektiver på tilintetgjørelsens historiekultur. Doktorgradsavhandling. NTNU, 2016

Vesterdal, K. Human rights education through the lens of violation: developing critical, active citizenship or constructing national identity? I Brattland, Lenz & Kvande 2016

Vesterdal, K. The Roles of Human Rights Education in Norway. A Qualitative Study of Purposes and Approaches in Policy and in Upper Secondary Schools. Doktorgradsavhandling. NTNU, 2016

2015:

Jasinski, Marek E. & Sem, Leiv H. Painful Heritage. Studies in the Cultural Landscape of the Second World War. DKNVS Skrifter nr. 4, 2015.

Jasinski, Marek E. Memories of War and Wars on Memories: Painful Heritage of WWII in Norway – Archaeological Surveys 2007–2012. I Jasinski & Sem (2015).

Johansen, Frank Storm. Tusen dager i fangenskap. Redigert av Hjorth, I., Langås, A. og Kjørholt I. Gyldendal, 2015.

Nilssen, T. R. Da freden brøt løs. Universitetsforlaget, 2015.

Sem, Leiv. The Eastern Front revisited: The SS-volunteers in Norwegian WW2 discourse. I Jasinski & Sem (2015).

Soleim, Marianne Neerland. War graves and collective memory. I Jasinski & Sem (2015).

Soleim, M. N., Nergård, J-I. & Andersen, O. Grenselos i grenseland. Samisk og norsk losvirksomhet i nordre Nordland og Sør-Troms 1940–1945. Orkana forlag 2015.

2014:

Jasinski, M. E. Archeology, REcall and Re-enacting the Painful Past of Europe. I I Bassanelli, M. Gravano, V. Grechi, G & Postiglione, G. Beyond Memorialisation – Design for Conflict Heritage. Politecnico di Milano, 2014.

Kjørholt, I. H. «Menneskets tilstedeværelse». Om humaniora og samfunnet. Norsk litteraturvitenskapelig tidsskrift, vol. 17, nr, 2, 2014.

Reitan, J. Crossing Borders of Memory. I Bassanelli, M. Gravano, V. Grechi, G & Postiglione, G. Beyond Memorialisation – Design for Conflict Heritage. Politecnico di Milano, 2014.

Soleim, M. N. Østeuropeiske krigsfanger i Norge. I Hagtvet, B. Brandal, N. og Thorsen, D. E. (red.) Folkemordets svarte bok, ny utgave. Universitetsforlaget, 2014.

Soleim, M. N. Leksikonartikler om tyske fangeleirer og fengsler i Norge (Beisfjord, Grini, Mysen, Espeland, Jørstadmoen, Stavern, Framnes, Kristiansand, Sydspissen, krøkebærsletta, Vollan, Ulven og Falstad). I United States Holocaust Memorial Museum Encyclopedia of Camps and Ghettos 1933–1945, volume 5 and 6.

Talsnes, A. Nærmere krigen. Nytt blikk, Årsskift fra Stiftelsen Arkivet, 2014.

2013:

Fjørtoft, B., Hjorth, I. Karevold, Å & Langås, A. Kvinneavdelingen på Falstad. Levanger Historielags årbok, 2013.

2012:

Fjørtoft, Birgitte M. Krigsfangeleiren på Valøya. Årbok for Nord-Trøndelag historielag, 2012.

Soleim, M. N. Sovetskie voennoplennye v Norvegii v 1941-1945 godach: čislennost’, organizacija i repatriacija. Spartacus/Ves Mir, 2012

2011:

Langås, Arne. Falstadskogen – identifikasjonskomiteens arbeid 1945–47. Årbok for Nord-Trøndelag historielag, 2011.

Nilssen, Trond Risto. Religiøs historiebruk ved tidligere konsentrasjonsleirer. I Claudia Lenz og Trond R. Nilssen (red.) Fortiden i nåtiden – Nye veier i formidlingen av andre verdenskrigs historie. Universitetsforlaget, 2011

Nilssen, Trond Risto og Fagerland, Tor Einar. The Fascist Monument at Stiklestad. I Helle Bjerg, Claudia Lenz og Erik Torsteinsen (red.) Historicizing the uses of the past : Scandinavian perspectives on history culture, historical consciousness and didactics of history related to World War II. 2011

Reitan, Jon. Nazileirene i den norske historiebevisstheten. I Claudia Lenz og Trond R. Nilssen (red.) Fortiden i nåtiden Nye veier i formidlingen av andre verdenskrigs historie. Universitetsforlaget, 2011

Reitan, Jon. The nazi camps in the Norwegian historical culture. I Helle Bjerg, Claudia Lenz og Erik Torsteinsen (red.) Historicizing the uses of the past : Scandinavian perspectives on history culture, historical consciousness and didactics of history related to World War II. 2011.

Reitan, Jon. The Legacies of the Nazi Camps in Norway. I Wilfried Wiedemann og Joachim Wolschke-Bulmahn (red.) Landschaft und Gedächtnis: Bergen-Belsen, Esterwegen, Falstad, Majdanek : aus der wissenschaftlichen Arbeit des Instituts für Landschaftsarchitektur (ILA) und des Zentrums für Gartenkunst und Landschaftsarchitektur (CGL) der Leibniz Universität Hannover. 2011.

Reitan, Jon. Along the traces to Auschwitz. Holocaust in the Norwegian Historical Culture. I Claudia Lenz et al. (red.) Historicising the Uses of the Past, Scandinavian Perspectives on History Culture. Transcript-Verlag, 2011

Sem, Leiv H. Norske slagmarker. I Claudia Lenz og Trond R. Nilssen (red.) Fortiden i nåtiden Nye veier i formidlingen av andre verdenskrigs historie. Universitetsforlaget, 2011

Vesterdal, Knut. «Fange nr. 424: Josef Grabowski.» Historieformidling – fra teori til praksis. I Claudia Lenz og Trond R. Nilssen (red.) Fortiden i nåtidenNye veier i formidlingen av andre verdenskrigs historie. Universitetsforlaget, 2011

2010:

Reitan, Jon. Anden Verdenskrigs receptionshistorie i Norge. I Hans Fredrik Dahl et al. (red.). Danske Tilstande – Norske Tilstande. Forskelle og ligheder under tysk besættelse 1940-45. Forlaget Press, 2010.

Soleim, Marianne N. Remembrance of Soviet Prisoners of War in Northern and Central Europe. I Bardgett, Suzanne (red.) Justice, politics and memory in Europe after the Second World War. Valentine Mitchell, 2010

Soleim, Marianne N. (red.) Prisoners of war and forced labour: Histories of war an occupation. Cambridge Scholars Publishing, 2010.

2009:

Marek E. Jasinski, Marianne Neerland Soleim og Leiv Sem. Smertefull kulturarv. Spor Nytt fra fortiden, nr. 2, 2009.

Sem, Leiv H. Personal pain, National narrative. Commemorating an SS-camp. I Anne Eriksen (red.) Negotiating pasts in the Nordic countries. Nordic Academic Press, 2010

Sem, Leiv H. For oss er Falstad det norske holocaust: Ein diskursanalytisk studie av debatten om krigsminnestaden Falstad i 2003-2004. Doktorgradsavhandling. UiO, 2009

Soleim, Marianne N. Sovjetiske krigsfanger i Norge 1941–1945 – antall, organisering og repatriering. Universitetsforlaget, 2009

Soleim, Marianne N. Slavearbeiderne fra øst – sovjetiske krigsfanger i Norge 1941–1945. I Gjølme, Anne Marie (red.) Frå vikingtokt til oljefat. Handel og kulturkontakt mellom Rogaland og Russland gjennom 100 år. Utstillingskatalog, Hå gamle prestegård, 2009

2008:

Nilssen, T. R. Falstad – History and Memories of a nazi camp. I Bohn, R., Cornelissen, C. & Lammers, K. C. Vergangenheitspolitik und Erinnerungskulturen im Schatten des Zweiten Weltkriges. Deutschland und Skandinavien seit 1945. Klartext Verlag, 2008

Nilssen, T. R. & Reitan, J. Falstad – Nazileir og landssviksfengsel. Tapir Akademiske Forlag, 2008.

Nilssen, T. R. Minnet om den radikale ondskap. Om fortidsbearbeiding og lidelsens pedagogikk. I Hagtvet, B. (red.) Folkemordenes svarte bok. Politisk massevold og systematiske menneskerettighetsbrudd i det 20. århundre. Universitetsforlaget, 2008.

Soleim, M. N. Behandlingen etter tjenestegrad og etnisitet blant sovjetiske krigsfanger på østfronten og i Norge 1941–1945. Finnish National Archives, 2008.

Soleim, M. N. Repatrieringen av sovjetiske krigsfanger fra Norge. Finnish National Archives, 2008.

Soleim, M. N. Memorial sites and collective memory: the case of Soviet Prisoners of War in Norway during the Second World War. Imperial War Museum, London. Secolo Verlag, 2008.