Jon Reitan «Møter med holocaust. Norske perspektiver på tilintetgjørelsens historiekultur» Ph.D.-avhandling i historie (2015)

Holocaust er betegnelsen på nazistenes folkemord på seks millioner europeiske jøder under andre verdenskrig. Folkemordet forgreinet seg også til det tyskokkuperte Norge. Fra og med 1941 skjedde en gradvis radikalisering av tiltak mot jødiske nordmenn – fra systematiske, økonomiske likvideringer til arrestasjoner, internering i fangeleirer og deretter deportasjoner til Auschwitz. Av i alt 772 deporterte jøder fra Norge, overlevde bare 34.

I alle prosessene forut for massedøden i Auschwitz, var norske aktører og gjerningsmenn involvert. Hvordan har det norske storsamfunnet bearbeidet katastrofen, og den norske medvirkningen til den, i ettertid? I denne avhandlingen undersøker Reitan hvordan holocaust har blitt tematisert, oppfattet og brukt i norsk offentlighet i tidsrommet 1945-2014. Hans kildemateriale er avisdebatter, litteratur, tv-serier, museer og politiske institusjoner.

Last ned og les «Møter med Holocaust. Norske perspektiver på tilintetgjørelsens historiekultur»

Cissi Klein monumentet. Foto: Ingeborg Hjorth
×