Leiv Sem «For oss er Falstad det norske holocaust» (2009)

Ein diskursanalytisk studie av debatten om krigsminnestaden Falstad i 2003–2004.

Last ned Ph.D-avhandlingen 

×