Knut Vesterdal «The Roles of human rights education in norway. A qualitative study of purposes and approaches in policy and in upper secondary schools» (2016)

Knut Vesterdal «The Roles of human rights education in norway. A qualitative study of purposes and approaches in policy and in upper secondary schools» (2016) Last ned…

Les mer »

Jon Reitan «Møter med holocaust. Norske perspektiver på tilintetgjørelsens historiekultur» (2015)

Jon Reitan «Møter med holocaust. Norske perspektiver på tilintetgjørelsens historiekultur» Ph.D.-avhandling i historie (2015) Holocaust er betegnelsen på nazistenes folkemord på seks millioner…

Les mer »

LEIV SEM «For oss er Falstad det norske holocaust» (2009)

Leiv Sem «For oss er Falstad det norske holocaust» (2009) Ein diskursanalytisk studie av debatten om krigsminnestaden Falstad i 2003–2004. Last ned…

Les mer »