July 22 and the Negotiation of Memory

Falstadsenteret deltar i forskningsprosjektet «July 22 and the Negotiation of Memory», som eies og drives av Program for kulturminneforvaltning ved Institutt for historiske studier, NTNU.

Prosjektet forsker på det kulturelle etterlivet til terrortragedien 22. juli 2011. Spesielt ser vi på måten tragedien gjennom tidsspesifikke og permanente markeringer blir presentert og fortolket i våre offentlige rom.

Les mer på prosjektets hjemmeside.

Utstilling av konkurranseutkastene til nasjonale minnesteder, Rådhusgalleriet Oslo, februar 2014. Foto: Ingeborg Hjorth.
×