Forskning

Forskningen ved Falstadsenteret hviler på to fundamenter. Grunnforskningen ved senteret er i hovedsak knyttet til fangehistorie fra andre verdenskrig, både fra Falstad og resten av det nazistiske leirsystemet.

Norsk fangehistorie har nære forbindelseslinjer til det europeiske holocaust, utryddelseskrigen i øst og konsentrasjonsleirene i Nazi-Tyskland. I tillegg er forskningen innrettet mot kollektive minner om fangehistorien og holocaust. Dette studiefeltet er tverrfaglig, og omfatter fag som kunst og arkitektur, arkeologi, didaktikk, historie og andre kulturfag.

Forskningen ved Falstadsenteret skal bidra til økt kunnskap og engasjement for demokrati og menneskerettigheter i vår tid. Utvikling og formidling av forskning skjer gjennom publikasjoner, digitale ressurser, konferanser, utstillinger og internasjonale nettverk.

For mer informasjon, kontakt Ingvild Hagen Kjørholt.

×