Forside / Ansatte

Ansatte


Profilbilde av Øyvind Skogvold, direktør på Falstadsenteret

Øyvind Skogvold

Direktør / Director

Send e-post til Øyvind
Odd Ivar Berg

Odd Ivar Berg

Administrativ leder / Head of administrations

Send e-post til Odd Ivar

Ingeborg Hjorth

Faglig leder FOU / Head of research and development

Ingeborg Hjorth er førstekonservator NMF med doktorgrad fra NTNU på en avhandling om den nasjonale minnestedsprosessen…

Send e-post til Ingeborg
Sebastian Klein

Sebastian Klein

Pedagogisk leder/ Head of education

Sebastian Klein er ansatt som pedagog ved Falstadsenteret. Han er utdannet som historiker ved NTNU og jobber med å…

Send e-post til Sebastian
Tel: +47 450 93 290

Kari Anette Tettli

Daglig leder, Falstadsenteret Drift SA / Accommodation and catering manager

Kari Anette er daglig leder for Falstadsenteret Drift SA, som er Falstadsenterets datterselskap. Falstadsenteret Drift er…

Send e-post til Kari Anette
Arnhild Jordet

Arnhild Jordet

Formidlingskoordinator / Communications coordinator

Arnhild Jordet er formidlingskoordinator ved Falstadsenteret. Hun har utdannelse innen visuelle kommunikasjon og…

Send e-post til Arnhild
Pia Haugdal Wee

Pia Haugdal Wee

Arrangementsansvarlig / Events manager

Pia Haugdal Wee jobber med planlegging og gjennomføring av arrangement og publikumstilbud ved Falstadsenteret. Pia har…

Send e-post til Pia
Anne Line Løvlie Kristoffersen

Anne Line Løvlie Kristoffersen

Kommunikasjonsrådgiver / Communications advisor

Anne Line Løvlie Kristoffersen jobber med administrasjon, markedsføring og kommunikasjon ved Falstadsenteret. Hun har…

Send e-post til Anne Line

Nina M. Austad-Sivertsen

Økonomisk-administrativ prosjektleder / Economic-administrative project manager

Nina Austad-Sivertsen er økonomisk-administrativ prosjektleder ved Falstadsenteret. Hun har bachelorgrad i statsvitenskap…

Send e-post til Nina

Anette Homlong Storeide

Forsker / Researcher

Anette Homlong Storeide tok doktorgraden på en avhandling om norske Sachsenhausen-fangers vitnesbyrd (ved Universitetet i…

Send e-post til Anette

Ingjerd Veiden Brakstad

Forsker / Researcher (i permisjon/on leave)

Ingjerd Veiden Brakstad er historiker med folkemord som spesialfelt. Hun arbeider særlig med spørsmål om hvordan…

Send e-post til
Portrett Kristoffer E. Grini

Kristoffer Eliassen Grini

Forsker/Researcher

Kristoffer Eliassen Grini er utdannet med en doktorgrad i arkeologi fra NTNU. I tillegg til å ha jobbet som feltarkeolog…

Send e-post til Kristoffer
Profilbilde av Nina Jacobia Skogli, forsker ved Falstadsenteret

Nina Helene Jokobia Skogli

Forsker

Nina Helene Jakobia Skogli er teaterviter og pedagog med publikumsforskning som et av sine spesialfelt. Hun har en…

Send e-post til Nina
Johanne Helland Hernes

Johanne Helland Hernes

Pedagog og Dembra-veileder / Educator and Dembra-supervisor

Johanne Helland Hernes er ansatt som pedagog og Dembra-veileder ved Falstadsenteret. Hun er utdanna grunnskolelærer ved…

Send e-post til Johanne
Mats Jørgen Nesjø

Mats Jørgen Nesjø

Pedagog / Educator

Mats Jørgen Nesjø er ansatt som pedagog ved Falstadsenteret. Han er utdanna grunnskolelærer ved NTNU, og har jobbet som…

Send e-post til Mats

Ingrid Kristine Børset

Pedagog/Educator

Ingrid Kristine Børset er ansatt som pedagog ved Falstadsenteret. Hun er utdanna lektor og dialogpilot ved UiO, og har…

Send e-post til Ingrid
Portrettfoto John Erik Hegge

John Erik Hegge

Pedagog / Educator

John Erik Hegge er ansatt som pedagog ved Falstadsenteret. Han har studert ved Universitetet i Bergen og ved NTNU, og har…

Send e-post til John Erik
Portrettfoto Nina Mette Brøndbo

Nina Mette Brøndbo

Pedagog/Educator

Nina Mette Brøndbo er ansatt som pedagog ved Falstadsenteret. Hun er utdannet førskolelærer ved NORD…

Send e-post til Nina
Ingvild Hagen Kjørholt

Ingvild Hagen Kjørholt

Prosjektleder

Ingvild Hagen Kjørholt er førsteamanuensis ved NTNU, og prosjektleder ved Falstadsenteret. Hun har en doktorgrad fra NTNU…

Send e-post til Ingvild
Arne Langås

Arne Langås

Konservator NMF / Curator

Arne Langås er konservator ved Falstadsenteret. Han har en mastergrad i kulturminneforvaltning fra NTNU, og skrev sin…

Send e-post til Arne

Inger Fagerberg

Pedagog og prosjektkoordinator / Educator and project coordinator

Inger Fagerberg er ansatt som pedagog og prosjektkoordinator for Norsk digitalt fangearkiv (Fanger.no). Hun er utdannet…

Send e-post til Inger
Anne Rundgreen

Anne Rundgreen

Resepsjonist / Receptionist

Send e-post til Anne

Mona Falstad

Biblioteksansvarlig / Librarian

Mona Falstad jobber som biblioteksansvarlig, og er også ansvarlig for Falstadsenterets museumsbutikk og nettbutikk.…

Send e-post til Mona

Birute Macijauskiene

Renholder

Birute er ansatt som renholder ved Falstadsenteret, og har overordnet ansvar for renhold i senterets bygg og fasiliteter.…

Send e-post til Birute
Marek E. Jasinski

Marek E. Jasinski

Professor 2

Marek Jasinski er professor i arkeologi og kulturminnestudier ved Institutt for historiske studier, NTNU. Hos…

Send e-post til Marek