Forside / Ansatte

Ansatte


Ingeborg Hjorth

konstituert direktør / Constituted Director

Ingeborg Hjorth er førstekonservator NMF med doktorgrad fra NTNU på en avhandling om den nasjonale minnestedsprosessen…

Send e-post til Ingeborg
Sebastian Klein

Sebastian Klein

Pedagogisk leder/ Head of education

Sebastian Klein er ansatt som pedagog ved Falstadsenteret. Han er utdannet som historiker ved NTNU og jobber med å…

Send e-post til Sebastian
Tel: +47 450 93 290
Arnhild Jordet

Arnhild Jordet

Formidlingskoordinator / Communications coordinator

Arnhild Jordet er formidlingskoordinator ved Falstadsenteret. Hun har utdannelse innen visuelle kommunikasjon og…

Send e-post til Arnhild
Pia Haugdal Wee

Pia Haugdal Wee

Arrangementsansvarlig / Events manager

Pia Haugdal Wee jobber med planlegging og gjennomføring av arrangement og publikumstilbud ved Falstadsenteret. Pia har…

Send e-post til Pia
Anne Line Løvlie Kristoffersen

Anne Line Løvlie Kristoffersen

Kommunikasjonsrådgiver / Communications advisor

Anne Line Løvlie Kristoffersen jobber med administrasjon, markedsføring og kommunikasjon ved Falstadsenteret. Hun har…

Send e-post til Anne Line

Nina M. Austad-Sivertsen

Økonomisk-administrativ prosjektleder / Economic-administrative project manager

Nina Austad-Sivertsen er økonomisk-administrativ prosjektleder ved Falstadsenteret. Hun har bachelorgrad i statsvitenskap…

Send e-post til Nina

Anette Homlong Storeide

Forsker / Researcher

Anette Homlong Storeide tok doktorgraden på en avhandling om norske Sachsenhausen-fangers vitnesbyrd (ved Universitetet i…

Send e-post til Anette

Ingjerd Veiden Brakstad

Forsker / Researcher (i permisjon/on leave)

Ingjerd Veiden Brakstad er historiker med folkemord som spesialfelt. Hun arbeider særlig med spørsmål om hvordan…

Send e-post til

Kristoffer Eliassen Grini

Forsker/Researcher

Kristoffer Eliassen Grini er utdannet med en doktorgrad i arkeologi fra NTNU. I tillegg til å ha jobbet som feltarkeolog…

Send e-post til Kristoffer
Johanne Helland Hernes

Johanne Helland Hernes

Pedagog og Dembra-veileder / Educator and Dembra-supervisor

Johanne Helland Hernes er ansatt som pedagog og Dembra-veileder ved Falstadsenteret. Hun er utdanna grunnskolelærer ved…

Send e-post til Johanne
Mats Jørgen Nesjø

Mats Jørgen Nesjø

Pedagog / Educator

Mats Jørgen Nesjø er ansatt som pedagog ved Falstadsenteret. Han er utdanna grunnskolelærer ved NTNU, og har jobbet som…

Send e-post til Mats

Ingrid Kristine Børset

Pedagog/Educator

Ingrid Kristine Børset er ansatt som pedagog ved Falstadsenteret. Hun er utdanna lektor og dialogpilot ved UiO, og har…

Send e-post til Ingrid

John Erik Hegge

Pedagog / Educator

John Erik Hegge er ansatt som pedagog ved Falstadsenteret. Han har studert ved Universitetet i Bergen og ved NTNU, og har…

Send e-post til John Erik
Ingvild Hagen Kjørholt

Ingvild Hagen Kjørholt

Prosjektleder

Ingvild Hagen Kjørholt er førsteamanuensis ved NTNU, og prosjektleder ved Falstadsenteret. Hun har en doktorgrad fra NTNU…

Send e-post til Ingvild
Arne Langås

Arne Langås

Konservator NMF / Curator

Arne Langås er konservator ved Falstadsenteret. Han har en mastergrad i kulturminneforvaltning fra NTNU, og skrev sin…

Send e-post til Arne

Inger Fagerberg

Pedagog og prosjektkoordinator / Educator and project coordinator

Inger Fagerberg er ansatt som pedagog og prosjektkoordinator for Norsk digitalt fangearkiv (Fanger.no). Hun er utdannet…

Send e-post til Inger
Odd Ivar Berg

Odd Ivar Berg

Daglig leder, Falstadsenteret Drift / Accommodation and catering manager

Send e-post til Odd Ivar

Kari Anette Tettli

Kjøkkensjef / Chef

Kari Anette er ansatt som kjøkkensjef på Falstadsenteret. Hun jobber med både kjøkken og servering, møterom og…

Send e-post til Kari Anette
Anne Rundgreen

Anne Rundgreen

Resepsjonist / Receptionist

Send e-post til Anne

Mona Falstad

Biblioteksansvarlig / Librarian

Mona Falstad jobber som biblioteksansvarlig, og er også ansvarlig for Falstadsenterets museumsbutikk og nettbutikk.…

Send e-post til Mona

Birute Macijauskiene

Renholder

Birute er ansatt som renholder ved Falstadsenteret, og har overordnet ansvar for renhold i senterets bygg og fasiliteter.…

Send e-post til Birute
Marek E. Jasinski

Marek E. Jasinski

Professor 2

Marek Jasinski er professor i arkeologi og kulturminnestudier ved Institutt for historiske studier, NTNU. Hos…

Send e-post til Marek