Videregående skole

Historien i seg selv er jo viktig å lære om og ta vare på, men måten vi lærte om å se og forstå historie på, generelt, er også noe jeg tror alle ville hatt god nytte av”
(Elev, Falstadsenteret høsten 2016)

HØSTEN 2017: «Kjære born og andre» brev fra fangenskap 1041–1945

Det er nå over 70 år siden andre verdenskrig endte, og mennesker med personlige erfaringer fra krigen er i ferd med å forsvinne. Men kildene de etterlot seg i form av brev, bilder og nedskrevne tanker gir tilgang til historiene deres. I løpet av et 4 timers undervisningsopplegg vil elevene blant annet få utforske studieutstillingen «Kjære born og andre» Brev fra fangenskap 1941–1945.  Der vil elevene bli møtt med et brev som gir inngangen til en enkeltpersons historie. Disse historiene åpner dørene til en verden der brevskriverne og mottakerne levde under et totalitært regime, med streng sensur, sterke begrensninger av rettigheter og stor risiko for straff. Hva kan brevene fortelle oss i dag om ytringsfrihet, og om ytringers betydning for mennesker som lever i antidemokratiske samfunn?

Besøk i den permanente utstillingen «Ansikt til ansikt» og Falstadskogen inngår også i tilbudet.

LES MER

Fra utstillingen "Kjære born og andre" Brev fra fangenskap 1941–1945. Foto: Anne Line L. Kristoffersen
Brevkort laget av skoleelever og museumsgjester. Fra utstillingen "Kjære born og andre" Brev fra fangenskap 1941–1945. Foto: Arnhild Jordet
Fra utstillingen "Kjære born og andre" Brev fra fangenskap 1941–1945. Foto: Arnhild Jordet
Elever i arbeid med studieutstililngen "Kjære born og andre" brev fra fangensskap 1941–1945. Foto: Falstadsenteret
Bøker i utstillingen "Kjære born og andre" Brev fra fangenskap 1941–1945. Her finner publikum et utvalg bøker fra vårt bibliotek, som alle speiler tematikk som er relevant for utstillingen. Foto: Arnhild Jordet.
Fra utstillingen "Kjære born og andre" Brev fra fangenskap 1941–1945. Foto: Arnhild Jordet
Elever studerer fangekort i hovedutstillingen. Foto: Falstadsenteret.
1/7
×