Ungdomsskole

«Ta vare på folk rundt deg selv om du trosser regler eller lover. For om det er en regel som sier at du ikke får hjelpe et menneske, er det en rævva regel som er feil å følge»
(Elev, Falstadsenteret 2013)

Våren 2018: «Kjære born og andre» Brev fra fangenskap 1941–1945

Undervisningsopplegget fokuserer på fangehistorie fra andre verdenskrig og menneskerettigheter. Gjennom utforsking av vår studieutstilling «kjære born og andre» brev fra fangenskap 1941–1945 får elevene et brev som inngangsport til en enkeltpersons historie, og dermed også til tematikk som er forbundet med personens skjebne. Arbeidet i studieutstillingen danner grunnlaget for en dialog sammen med vår pedagog, der elevene får bearbeide sine refleksjoner omkring Falstadhistorien og relevansen i dag. Gjennom en aktiv læringsprosess vil elevene utfordres til kritisk tenkning rundt kildebruk, historiebruk og minnekultur. Besøk i Falstadskogen og hovedutstillingen «ansikt til ansikt» inngår også i tilbudet.

 

Les mer

Brevkort laget av skoleelever og museumsgjester. Fra utstillingen "Kjære born og andre" Brev fra fangenskap 1941–1945. Foto: Arnhild Jordet
Elevprodukt på Falstadsenteret. laget av elev i videregående skole høsten 2016
Fra utstillingen "Kjære born og andre" Brev fra fangenskap 1941–1945. Foto: Anne Line L. Kristoffersen
Fra utstillingen "Kjære born og andre" Brev fra fangenskap 1941–1945. Foto: Arnhild Jordet
Bøker i utstillingen "Kjære born og andre" Brev fra fangenskap 1941–1945. Her finner publikum et utvalg bøker fra vårt bibliotek, som alle speiler tematikk som er relevant for utstillingen. Foto: Arnhild Jordet.
Fotografi tatt av ungdomsskoleelever under besøk på Falstadsenteret 2011. Foto: Falstadsenteret.
1/6
×