Konfirmanter

«Man skal ta ansvar for sine egne handlinger og ikke si/gjøre ting man ikke står for senere»
(Konfirmant, 2014)

Falstadsenterets tilbud våren 2015

Konfirmantene skal presenteres for ulike fremstillinger av aktører under okkupasjonen. Vi ønsker at konfirmantene skal reflektere rundt kategorier som offer, gjerningsperson, tilskuer og medløper.

Opplegget foregår på kveldstid og varer i to timer. Bestill konfirmantopplegg her: post@falstadsenteret.no

Ungdommer ved et av monumentene i Falstadskogen. Foto: Falstadsenteret.
×