For lærere

Falstadsenteret anbefaler forberedelser og etterarbeid i forbindelse med undervisningsbesøk på Falstad.

Undervisningstilbud

informasjonshefte til lærere, høst 2017 (pdf). Temaet for høstens undervisningsopplegg er Fangenskap i krig og konflikt – korrespondanse fra andre verdenskrig. Hvem var fangene under andre verdenskrig og hvorfor ble de arrestert? Hva skrev de i brevene hjem til sine familier? Hva ble utelatt fra brevene? Hva kan disse brevene fortelle oss i dag om ytringsfrihet, og om ytringers betydning for mennesker som lever i antidemokratiske samfunn?

Forberedelser

Faglige forberedelser øker elevenes læringsutbytte. Informasjon om minnestedet og Falstads historie finnes på våre nettsider.

Etterarbeid

Et besøk på Falstad varer i fire timer og det er mye informasjon som skal bearbeides. Vi anbefaler lærere å sette av tid til å ta opp inntrykkene i ettertid.

Digitale undervisningsressurser

Våre nettbaserte undervisningsressurser er brukervennlige og har lærerveiledning. Begge ressursene presenterer et mangfold av kilder som studentene tolker, vurderer og setter i sammenheng for å få forståelse for historien. De kan brukes til både forarbeid og etterarbeid:

Bloggen «Ung1945» kan brukes til etterarbeid av skolene:

Informasjon på nett

Ved søk på «Falstadsenteret» eller tilsvarende på følgende sider finnes bilder, filmer, digitale fortellinger, intervju, glimt fra Falstadarkivet og lignende til bruk i forberedelse og undervisning:

Informasjon på våre nettsider

Mer informasjon om historien og Falstadsenteret finnes under Historie og Om oss.   Det er også mulig å gå inn på Bibliotek eller Publikasjoner for å lese om ulike tema knyttet til Falstad, andre verdenskrig og menneskerettigheter. Temakataloger kan lastes ned og det er mulig å låne bøker fra biblioteket vårt.