Andre tilbud

Falstadsenteret tilbyr temapakker som kan tilpasses ulike grupper. Ved grupper under 35 studenter legges det stor vekt på deltakelse og elevaktive metoder.

Standard, 4 timer

Undervisningen inneholder en introduksjon til Falstadhistorien, besøk i senterets hovedutstilling «Ansikt til ansikt» og studieutstillingen «Kjære born og andre» med oppgaver og gjennomgang, samt besøk i Falstadskogen med guide.

Standard, 2 timer

Studentene får en kort introduksjon til Falstadhistorien, besøker den faste museumsutstillingen «Ansikt til ansikt» og Falstadskogen med guide.

Undervisning i menneskerettigheter. Foto Falstadsenteret Undervisning i menneskerettigheter. Foto Falstadsenteret.
Undervisning på Falstad. Foto: Falstadsenteret.
1/2
×