Andre tilbud

Falstadsenteret tilbyr temapakker som kan tilpasses ulike grupper. Ved grupper under 35 studenter legges det stor vekt på deltakelse og elevaktive metoder.

Standard, 4 timer

Undervisningen inneholder en introduksjon til Falstadhistorien, besøk i senterets utstillinger «Ansikt til ansikt» og «Minner og memoarer – en elevutstilling»  med oppgaver og gjennomgang, samt besøk i Falstadskogen med guide.

Standard, 2 timer

Studentene får en kort introduksjon til Falstadhistorien, besøker den faste museumsutstillingen «Ansikt til ansikt» og Falstadskogen med guide.

Menneskerettigheter, 4 timer

Undervisningen har fokus på menneskerettigheter med Falstadhistorien som bakteppe. Opplegget kan tilpasses.

Falstad i folkemordenes tidsalder, 4 timer

Med Falstadhistorien som utgangspunkt fordyper studentene seg i temaet folkemord.

Undervisning i menneskerettigheter. Foto Falstadsenteret Undervisning i menneskerettigheter. Foto Falstadsenteret.
Undervisning på Falstad. Foto: Falstadsenteret.
1/2
×