Undervisning

Falstadsenteret tilbyr undervisning om Falstad fangeleir, andre verdenskrig og menneskerettigheter.

Målgrupper

Falstadsenteret tilbyr undervisning til elever, studenter, voksne og andre grupper. Hvert år besøker over 6000 personer senteret for å delta i undervisning. Elever i ungdomsskole og videregående skole utgjør de største besøksgruppene. Mange kommer gjennom Den kulturelle skolesekken (DKS), men det er ikke nødvendig å ha avtale med DKS for å bestille undervisningsopplegg.

Menneskerettigheter og historie

Menneskerettigheter og historie er sentrale tema i undervisningsoppleggene på Falstad. Undervisningen har som mål å bidra til økt forståelse av sammenhenger mellom fortid, nåtid og framtid. Stedets historie ligger til grunn for å fremme refleksjoner rundt menneskerettigheter og demokrati.

«Tree in dialogue» Stammen er laget av Tore Reisch og treet er dekket av produkter laget av elever i løpet av våren 2015. Bilde: Anne Line Løvlie Kristoffersen.
×