MØTEREFERATER

Referatene ligger sortert etter dato, med nyeste referat øverst.

 

Referat fra styremøte 4. april 2018

Referat fra styremøte 13. februar 2017 | Notat sak 5 | Notat sak 6

Referat fra styremøte 6. september 2017

Referat fra styremøte 13. juni 2017

Referat fra styremøte 19. april 2017

Referat fra styremøte 9. februar 2017

Referat fra styremøte 14. desember 2016

Referat fra styremøte 6. september 2016

Sommerverter fra Falstadsenterets venner 2016

Referat fra styremøte tirsdag 31. mai 2016

Referat fra styremøte tirsdag 12. april 2016

Referat fra konstituerende og første styremøte i Falstadsenterets venner, 8. mars 2016

Referat fra årsmøte i Falstadsenterets Venneforening 10. februar 2016

×