Innkalling til årsmøte, tirsdag 20. mars 2018

kl. 18.00 på Falstadsenteret

Medlemmene av Falstadsenterets Venner innkalles med dette til årsmøte på Falstadsenteret med følgende agenda:

  1. Årsmelding (les saksdokument, pdf-fil)
  2. Regnskap (les saksdokument, pdf-fil)
  3. Kontingent. Styret foreslår uendret kontingent for 2017.
  4. Planer for året (les saksdokument, pdf-fil)
  5. Valg. Valgkomiteen er i arbeid og vil legge fram forslag i møtet.
  6. Behandle innkomne saker. Styret fremmer forslag til sak om livsvarig medlemskap (les saksdokument, pdf-fil).
    Saker som ønskes behandlet må være mottatt av styrets leder innen 7. mars 2017.

Etter årsmøtet vil direktør Christian Wee orientere om Falstadsenterets rolle i forhold til demokrati-utvikling og opplæring.

Det vil bli en enkel servering. Alle er hjertelig velkommen.

Ekne, 14. februar 2018.

For Falstadsenterets Venner

Asbjørn Norberg – styreleder

×