Referat og saker fra årsmøte i Falstadsenteret venner:

Referat fra årsmøte Falstadsenterets venner 2018 (pdf)

Årsmelding Venneforeningen 2017 (pdf)

Regnskap Falstadsenterets venner 2017 (pdf)

Planer for 2018 (pdf)

Falstadsenterets Venner valg 2018 (pdf)

 

×