Styret i Stiftelsen Falstadsenteret

Styret er stiftelsens øverste organ og har som primæroppgave å forvalte stiftelsen og sørge for at stiftelsens formål ivaretas.

Styret møtes minst fire ganger i året. Les mer om styret i Vedtekter for Stiftelsen Falstadsenteret, §7. Styret. (pdf)

Styrets medlemmer (2015)

Gudmund Hernes, styreleder
Professor, forsker, FAFO

Torunn Klemp, nestleder
Høgskolelektor Høgskolen i Sør-Trøndelag

Steinar Bjerkestrand
Direktør, Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider (NDR)

Gerd Janne Kristoffersen
Assisterende fylkesmann, Nord-Trøndelag fylkeskommune

Arne Flaat
Pensjonert. Tidligere adm. direktør i Helse Nord-Trøndelag

Hans Inge Pedersen

Åshild Karevold
Studieleder, Nord Universitet

2017

 

2016