Ansatte

Christian Wee

Direktør

Christian Wee er utdannet cand.mag med historie, språk og kulturforståelse i fagkretsen.…

Odd Ivar Berg

Daglig leder, Falstadsenteret Drift SA
+47 74 02 80 57 / 993 01 530

Eirik Julius Risberg

Forsker

Julius har en Ph.D. i filosofi fra universitetet i Oslo og har…

+47 74 02 80 46 / 480 49 064

Ingeborg Hjorth

Konservator / Ph.D-stipendiat (NTNU)

Tone Jørstad

Seniorkonsulent

Tone Jørstad var direktør i Stiftelsen Falstadsenteret i tida 2000–2016. Hun er…

+47 957 70 887

Lillian Karlsen

Renholder

Lillian jobber med renhold, overnatting og er på kjøkkenet etter behov. Lillian…

+47 74 02 80 40

Ingvild Hagen Kjørholt

Faglig leder og forsker/post doktor
+47 74 02 80 45 / 977 90 947

Sebastian Klein

Pedagog

Andre Midtskogseter Reite

Undervisningskoordinator/pedagog

Jobbar med undervisning, og har ansvar for undervisningsavdelinga ved Falstadsenteret. Utdanna lektor…

+47 74 02 80 54

Arne Langås

Konservator

Arne har mastergrad i kulturminneforvaltning fra NTNU og skrev masteroppgave om Falstadsenterets…

+47 74 02 80 50

Arnhild Jordet

Formidlingskoordinator

Arnhild er utdannet innen visuell kommunikasjon. Hun har ansvaret for senterets trykksaker,…

Anne Line Løvlie Kristoffersen

Administrativ rådgiver

Anne Line jobber innen Falstadsenterets administrasjon, og er involvert i mange ulike…

+47 74 02 80 44

Aslak Svarva

Prosjektmedarbeider
+47 74 02 80 40

Kaja Pernille Steffenak

Biblioteksansvarlig (i permisjon)

Kaja jobber som bibliotekansvarlig og er også ansvarlig for museumsbutikken. I tillegg…

+47 74 02 80 53

Pia Haugdal Wee

Formidler

Pia jobber med undervisning og samlingsforvaltning. Hun har mastergrad i kulturminneforvaltning fra…

Anne Rundgreen

Resepsjonist
+47 74 02 80 40

Christian Semb

Formidler/Pedagog

Christian jobber med undervisning og formidling på Falstadsenteret. I tillegg er han…

Anette Homlong Storeide

Seniorforsker
+47 73 59 67 07

Jon Reitan

Seniorforsker

Svein Lorentzen

Professor