Forside
Introduksjon
Vollan fengsel
SS Strafgefangenenlager Falstad
S. Grabowski:
    Dr. Carl V. Lange
    Rubens
    Innramming
Bestyrerboligen
Innherad tvangsarbeidsleir
Gårdsrommet
Leirområdet
Kommandantbolig
Et annet sted...
På havet
A. Sokolow:
    Landskap
    Sokolows signatur

         neste side >

FALSTADSENTERETS MALERISAMLING
Bilder malt i perioden 1939-1949

 

Tekst og foto: Kaja Steffenak
Prosjektarbeid laget i praksisrelatert arbeid, HiNT,  2009

 

 

 

 

 

Tekst og foto: Kaja Steffenak, prosjektarbeid laget i praksisrelatert arbeid, HiNT,  2009