8. mai 2016

Falstad 8.mai 2016

15.00    Fredsgudstjeneste på Falstadsenteret ved biskop Tor Singsaas      Kirkekaffe 17.00–18.00    Minnemarkering i Falstadskogen med tale av biskop Tor Singsaas 18.00–19.30   «Kafé Verden»…

Les mer »

4. mai 2016

Mennesker på flukt

12.30–14.30 på Samfundet i Trondheim. Arrangementet er gratis og åpent for alle interesserte. PROGRAM Introduksjon ved Knut Vesterdal, Falstadsenteret. Tor Arne Alseth,…

Les mer »

1. mai 2016

Minnehøytidelighet i Falstadskogen 1. mai 2016

Arrangementet begynner kl 9.00 Tale og kransnedleggelse ved representant fra Russlands ambassade og Levangers ordfører Robert Svarva. Musikk ved Ekne Skolekorps. Arr.…

Les mer »

23. april 2016

«En utmerket gærning»

  Henry Gleditsch ble henrettet i Falstadskogen under unntakstilstanden oktober 1942. Initiativtagerne, Camilla Størseth og Ingvild Aarseth, har laget teaterforestilling om Trøndelag…

Les mer »

15. mars 2016

Minnekveld: «Brevene forteller»

I SS-leiren på Falstad gikk det stadig brev og skriftlige beskjeder til og fra fanger, både åpent og illegalt. På denne måten…

Les mer »

8. mars 2016

Falstad minnelandskap

Vi inviterer til et åpent møte hvor arkitektkontoret Jensen og Skodvin AS presenterer planene for det indre leirområdet på Falstad. Det vil…

Les mer »

27. januar 2016

Minnemarkering av Holocaustdagen 2016

Den internasjonale Holocaustdagen markeres onsdag 27.januar 2016. Vi inviterer alle interesserte til å delta i fakkeltog og minnemarkering i Falstadskogen, samt til filmvisningen…

Les mer »

10. desember 2015

«Mennesker på flukt» markering av menneskerettighetsdagen

09.00 -14.00 på Festiviteten i Levanger. Arrangementet er gratis og åpent for alle. PROGRAM Introduksjon ved Knut Vesterdal, Falstadsenteret Tor Arne Alseth,…

Les mer »

"Sammen klarer vi alt, sammen er vi god"

27. november 2015

Etterutdanningsdag for lærere i Nord- og Sør-Trøndelag

HVORDAN FOREBYGGE RASISME OG ANTISEMITTISME I SKOLEN?TRENGER NORSK SKOLE ET DANNINGSLØFT? Tiltak mot radikalisering og voldelig ekstremisme har ikke minst skolen som…

Les mer »

2. oktober 2015

Falstad Filmdager – krigens blindsoner på lerretet

Gjennom filmvisninger og foredrag tar vi deg med inn i blindsonene på lerretet der de taushetsbelagte og underkommuniserte sidene av krigen befinner…

Les mer »

1 10 11 12 13 14