7. desember 2017

Miniseminar med Helsesista, hvordan jobbe i møte med ungdom?

Påmelding

Torsdag 7. desember arrangerer Falstadsenteret et miniseminar som egner seg spesielt for deg som jobber med ungdom,
som møter ungdom i din hverdag, eller som er interessert i å høre litt mer om hvilken rolle menneskerettigheter spiller i en ungdom-voksen relasjon.

PROGRAM
10.00 «Menneskerettighetesundervisning ved Falstadsenteret» v/Andre Midtskogseter Reite
10.30 «Hvordan jobbe med menneskerettigheter i møte med enslige mindrårige asylsøkere?» v/EVO Trondheim
11.15  Lunsj (inkludert i seminarpris)
12.30 «Hvordan jobbe i møte med ungdom?» v/HELSESISTA Tale Krohn Engvik
13.00 Kaffe

Helsesista. Foto hentet fra: https://sykepleien.no/2017/08/helsesista-fikk-pris-snappingen-sin
×