21. februar 2018

Hvordan håndtere mobbing i skolen?

Påmelding

Falstadsenteret, Institutt for lærerutdanning ved NTNU og
Utdanningsforbundet i Trøndelag inviterer til Lærerseminar på Falstadsenteret onsdag 21. februar 2018

Mobbing er et synlig og voksende problem i norsk skole. Lærere, skoleledere og skoleeiere bruker mye tid og krefter på å komme problemet til livs, men opplever ofte at de mangler redskaper for å lykkes. Mange skoler har likevel nådd langt, og sitter inne med viktig kunnskap som bør deles med andre. Lærerseminaret på Falstadsenteret 21. februar 2018 vil, gjennom innlegg og diskusjon, belyse mobbeproblematikken fra ulike synsvinkler.

Seminaret er rettet inn mot lærere og skoleledere i Trøndelag, og følger opp en årlig Falstad-tradisjon. Plasshensyn gjør at deltakerantallet er begrenset – så meld deg på så raskt som mulig.

Det er ingen seminaravgift, og det settes opp gratis buss fra Leutenhaven i Trondheim kl.0800, med retur på ettermiddagen.

Program:

0930: Åpning Direktør Christian Wee, Falstadsenteret

0940: Oppdragelse og disiplin ved de norske skolehjemmene Forsker Julius Risberg, Falstadsenteret.

1000: Dagens ungdomsgenerasjon. Hvordan skiller den seg fra tidligere generasjoner? Hvilke trender ser vi? Psykiater Jan Egil Wold, Levanger sykehus. Spørsmål/diskusjon.

1045: Pause/kaffe

1100: Mobbing og jus Statsadvokat i Trøndelag, Kaia Strandjord. Spørsmål/diskusjon

1145: Forskerblikk: Hva forteller den nasjonale elevundersøkelsen oss om
mobbing i skolen? 
Professor Christian Wendelborg, NTNU. Spørsmål/diskusjon.

1230: Hvordan kan skolene håndtere mobbing? Rektor Erlend Moen, Skaun ungdomsskole.

1315: Lunsj

1400: Bearbeiding av et tenkt mobbetilfelle: diskusjon i grupper

1445: Panéldiskusjon med utgangspunkt i det samme tilfellet. Diskusjon i plenum.

1530: Avslutning og bussavgang til Trondheim

Programmet kan lastes ned via denne lenken.

 

×