"Sammen klarer vi alt, sammen er vi god"

Oppstartsmøte i Unge Falstadvenner

13. september 2017

-en forening for engasjert ungdom og unge voksne Falstadsenteret og Falstadsenterets venner ønsker i fellesskap å styrke senterets rolle opp mot et…

Les mer »

Demokratilæring på Utøya

12. september 2017

Minnet, bearbeidet som det nye landskapet, ligger dirrende i blåtiden. Besøket er en handling tillagt mening. Vi er en gruppe elever, lærere og pedagoger…

Les mer »

Røyst i dag

11. september 2017

Måndag 11. september! Det er valdag! Og då skal vi utføra vår borgarplikt ved å leggja røystesetelen i urna, heiter det. Men…

Les mer »

En stein for å minnes

4. september 2017

Torsdag 7. september åpner minnesmerket «En stein for å minnes» på Stavne kirkegård i Trondheim. Under tvangsevakueringa av Finnmark og Nord-Troms høsten…

Les mer »

Dembra i Midt-Norge

1. september 2017

Falstadsenteret er ansvarlig for gjennomførelsen av Dembra i Midt-Norge, og inviterer skoleeiere og -ledere, lærere, lærerutdannere, minoritetsrådgivere, og alle som er interessert…

Les mer »

Den moderne samfunnsborgeren i litteratur, politikk og minnekultur

30. august 2017

En konferanse for 1700-tallsstudier er en kjærkommen anledning til å børste støv av gamle tekster og la dem skinne i dagens lys,…

Les mer »

Følelser eller fornuft: Hvilken rolle bør empati spille i våre moralske vurderinger?

24. august 2017

Ifølge Barack Obama lider verden av et empatiunderskudd – en manglende evne eller vilje til å se verden fra perspektivet til de…

Les mer »

Markering av ungdomsskoleelev 20 000 fra Trondheim kommune

23. august 2017

Falstadsenteret har siden oppstarten i 2006 hatt besøk av over 50 000 elever og studenter i forbindelse med undervisningsopplegg knyttet til menneskerettigheter og demokrati…

Les mer »

Kommandantboligen

10. august 2017

Som ledd i et større prosjekt om utvikling av Falstad minnelandskap tilrettelegger Falstadsenteret den tidligere kommandantboligen i SS-leiren Falstad som en arena…

Les mer »

Falstadforedrag og utstillingsåpninger 22. juni

27. juni 2017

Torsdag 22. juni inviterte Falstadsenteret til foredrag, samtale og dobbel utstillingsåpning. Bård Vegar Solhjell holdt foredrag om sin nye bok, Uro. Han åpnet…

Les mer »

1 2 3 4 5 10