Trondheim Voksenopplæring på Falstadsenteret

Publisert 19. april 2018

For 2 uker siden var ungdomsgruppa fra Trondheim Voksenopplæring på besøk hos Falstadsenteret. Etter besøket har de jobbet med et prosjekt om andre verdenskrig og menneskeverd i fagene norsk, samfunnsfag og engelsk. Onsdag 18. april kom ungdomsgruppa tilbake til Falstadsenteret for å presentere resultatet av prosjektet i form av blant annet sang, film og diktfremførelser på scenen, samt en utstilling som blir stående på Falstadsenteret i ukene som kommer.

Lærere ved Voksenopplæringen, Line Cranner og Anne Margrethe Wessel, roser prosjektet og måten elevene har fått uttrykke seg på. «I hverdager med bare de teoretiske fagene har det vært et fint pusterom der de får gå inn på det personlige planet», sier Anne Margrethe Wessel. Gjennom prosjektet har elevene jobbet med universelle verdier som menneskeverd og likestilling. Med historien om andre verdenskrig i Norge som bakteppe, trakk de paralleller mellom den norske krigshistorien og deres egne opplevelser. Line Cranner utdyper: «De får forståelse for vår norske historie, og vi får forståelse for deres livshistorie».

Blant de mange fremførelsene på scenen i den gamle gymsalen på Falstadsenteret sto også 16 år gamle Mostafa. Han fremførte sin egenkomponerte rapp med tittelen «De er mennesker». Han har laget sanger før, men dette er den første sangen han har laget på norsk. Han forteller at gjennom arbeidet med dette prosjektet på skolen fikk elevene i oppgave å skrive et dikt. Første setning skulle starte med «Jeg ønsker..», og dette ble starten på en prosess som endte opp i rappen han fremførte på Falstadsenteret. Foruten selve teksten, har han mikset beats og satt sammen en film med foto som understreker budskapet hans. «Jeg ønsker at folk hører denne og skjønner oss», forteller Mostafa om rappen sin. Han var 14 år da han kom til Norge for ca 2 år siden, uten foreldre. Han hadde måttet klare seg alene på flukt fra land til land, og forteller om hvilke utfordringer han møtte for å kunne overleve. Hvordan forklarer man noen at man sulter når ingen snakker språket ditt?

18 år gamle Abel Mengstab Beyene holdt en sterk presentasjon der han delte sine refleksjoner rundt menneskverd, rettigheter og hans egen erfaring på flukt gjennom Saharas ørken. Det var en ærlig skildring som høstet stor applaus fra tilhørerne. Etter presentasjonen oppsummerer han hvordan det var for ham å snakke så åpent foran publikum: «Det var sterkt at alle hørte på det jeg sa. Jeg ble rørt av historien om andre verdenskrig, og ville dele min egen historie».

Presentasjonen av sluttproduktet ble en motivasjon underveis og en viktig del av prosjektet, forteller lærerne. Det gir et resultat som elevene ser selv. Ved at ungdommene får uttrykke egne tanker og opplevelser viser de ulike sider av seg selv, og får hentet fram styrker, evner og kreativitet. Dette gir dem en stemme, og viser hvem disse flyktningene er.

Utstillingen til Ungdomsgruppa ved Trondheim Voksenopplæring tematiserer håp, drømmer og grunnleggende verdier. Foto: Falstadsenteret
Abel Mengstab Beyene holder presentasjon som tematiserer menneskeverd og deler av egne livserfaringer. Foto: Falstadsenteret
Mostafa, 16 år, fremfører sin egenkomponerte rapp "De er mennesker". Foto: Falstadsenteret
Lærere ved Trondheim Voksenopplæring, Anne Margrethe Wessel og Line Cranner. Foto: Falstadsenteret
Fra utstillingen til Trondheim Voksenopplæring. Foto: Falstadsenteret
Dikt av Ahmad Bakir. Et av de mange sterke bidragene i utstillingen. Foto: Falstadsenteret
Fra utstillingen til ungdomsgruppa ved Trondheim Voksenopplæring. Foto: Falstadsenteret
1/7
×