Tidsvitneintervjuer på NTNU Universitetsbiblioteket

Publisert 19. april 2018

NTNU Universitetsbiblioteket publiserte nylig en rekke skriftlige intervjuer med personer som var aktive i det kommunistiske motstandsmiljøet i Trøndelag under 2. verdenskrig.

Flere av intervjuobjektene ble arrestert under Henry Rinnans «Kommunistaksjon» høsten 1941, og var blant de tidligste fangene på Falstad. Blant dem kan nevnes Arvid Alstad («fange nr. 1») og Odd Hilt (billedhoggeren som laget monumentet i Falstadskogen).

Intervjuene ble utført av John Atle Krogstad i 1974–75, i forbindelse med hans hovedoppgave «Kommunistene i Trøndelag 1936–45: kamp mot krig og fascisme». Bla i intervjuene i NTNU Universitetsbibliotekets database.

Utdrag av intervju med Odd Hilt, 04.06.1974. Kilde: John Atle Krogstad/NTNU UB, A-0379-Fl-L0009-0002-0012 (lisens CC BY-SA 4.0)
×