LOGOKONKURRANSE FOR UNGE FALSTADVENNER

Publisert 2. mai 2018

Vil du lage vår nye logo?

Unge Falstadvenner skal snart etableres som forening, og vi er derfor på jakt etter en passende logo. Vi er åpne for kreative ideer, og har derfor ingen kriterier for utforming – men vi ser gjerne at den på en eller annen måte gjenspeiler arbeidet vårt.

Logoen skal brukes i informasjonsskriv, i forbindelse med aktiviteter og arrangementer, og vil printes på klær og annet materiell. Vinnerbidraget premieres med 1000 kr, samt albumet Unsongs: Forbidden Stories og en signert utgave av boken Forbudte sanger, begge av Moddi.

Send inn ditt bidrag til unge.falstadvenner@falstadsenteret.no innen 6. mai. Vi presenterer logo og vinner av konkurransen innen 15. mai.

Finn oss på Facebook for mer informasjon. Unge Falstadvenner er en forening for ungdom og unge voksne i alderen 16-35 år. Vi er tilknyttet Falstadsenteret, og arbeidet vårt vil gå ut på å lage aktiviteter og arrangementer knyttet til temaer som demokrati, menneskerettigheter og motvirkning av utenforskap. Vi vil også få til samarbeid med andre institusjoner og foreninger internasjonalt.

Unge Falstadvenner er en forening for ungdom og unge voksne i alder 16-35 år.Vi er tilknyttet Falstadsenteret, og jobber med å lage spennende aktiviteter og arrangement knyttet til tema som demokrati, menneskerettigheter og arbeid mot utenforskap – både i et historisk og et framtidsrettet perspektiv. På sikt ønsker vi også å få til samarbeid med lignende foreninger internasjonalt. Med dette har vi et mål om å videreformidle Falstads historie og tematikk på en måte som treffer og engasjerer unge mennesker.

 

Elevfoto brukt i utstillingen «Ungdommen nå til dags».
×