Trumpisme på norsk? Politikere og sosiale medier i et valgår.

Publisert 18. januar 2017

Fritt Ord og Institutt for samfunnsforskning inviterer til debatt om norske politikere og sosiale medier tirsdag 24. januar 2017 kl. 19.00–21.00 i Fritt Ord, Uranienborgveien 2, Oslo.

Med Kjersti Thorbjørnsrud, Gunn Enli, Espen Teigen, Frithjof Jacobsen og Eivind Trædal. Arnfinn Midtbøen er moderator.

Donald Trump innsettes som president i USA 20. januar 2017, og vi har vært vitne til en valgkamp hvor hans Twitter-meldinger har fått enorm oppmerksomhet. Vi går mot et nytt stortingsvalg i Norge 11. september i år, og vil i den anledning rette oppmerksomheten mot våre hjemlige politikere og deres bruk av sosiale medier. Medienes privilegerte posisjon blir utfordret når politikere går i direkte dialog med velgerne. Hvordan endrer sosiale medier politikernes relasjoner til velgerne og til journalistene? Er politikernes bruk av sosiale medier uttrykk for en tillitskrise til mediene som vi ser i land som USA og Storbritannia? Bidrar sosiale medier til polarisering eller demokratisering av den offentlige debatten?

Innledere:
Kjersti Thorbjørnsrud, medieviter og forsker ved Institutt for samfunnsforskning
Gunn Enli, professor ved Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo

Kommentatorer:
Espen Teigen, politisk rådgiver for innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug, Fremskrittspartiet
Frithjof Jacobsen, politisk kommentator og leder for kommentaravdelingen i VG
Eivind Trædal, bystyrerepresentant for Miljøpartiet De Grønne i Oslo og førstekandidat for De Grønne i Aust-Agder

Moderator:
Arnfinn H. Midtbøen, forsker ved Institutt for samfunnsforskning

Arrangementet er en del av forskningsprosjektet Status for ytringsfriheten i Norge som ledes av Institutt for samfunnsforskning på oppdrag fra Fritt Ord.

×